Et godt naboskab - også i gyllesæsonen

Her på siden kan du få råd og vejledning om, hvordan du bevarer et godt naboskab i gyllesæsonen.

Som landmand kan du:

 • Informere dine naboer, inden du kører gylle ud.
 • Være opmærksom på konfirmationer og andre mærkedage
 • Så vidt muligt undgå at udbringe gylle på arealer tæt ved byzone op til en weekend
 • Tjekke vejrudsigten og vindretningen
 • Vise hensyn ved kørsel med landbrugsmaskiner på vejene
 • Planlæg det, så du så vidt muligt bliver færdig med en mark eller et område ad gangen, så lugtgenerne er kortvarige
 • Husk at fjerne evt. rester af jord og gylle på vejene efter dagens gylleudbringning

Som nabo kan du:

 • Kontakte landmanden, hvis du skal holde en større fest i foråret
 • Kontakte landmanden, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om landbrugsdrift og gylleudbringning
 • Besøge din nabo-landmand, hvis han holder "Åbent landbrug" eller økodag
 • Huske på, at landmanden ikke spreder gylle for at genere nogen