Beholderkontrol

Beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal hvert 5. eller hvert 10. år kontrolleres for tæthed og styrke. Det er brugerens ansvar at sørge for kontrol, eller få beholderen taget ud af drift.

Hvornår skal din beholder kontrolleres?

  • Åbne og lukkede beholdere til flydende husdyrgødning (gylle), ensilagesaft eller spildevand med en kapacitet over 100 m³ skal kontrolleres mindst hvert 10. år.
  • Beholdere, der ligger inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m2, skal kontrolleres hvert 5. år.

Pjece om beholderkontrol

Skal din beholder kontrolleres i 2019?

Kommunen har dannet en liste for gyllebeholdere der skal kontrolleres i år, ud fra vores register over gyllebeholdere i Hjørring Kommune. Se listen

Vær opmærksom på at listen ikke nødvendigvis er komplet, der kan godt være gyllebeholdere vi ikke har kendskab til, lige som der kan være fejl eller mangler i vores registrering.

Bemærk det er under alle omstændigheder er brugerens ansvar, at gyllebeholderne bliver kontrolleret til tiden.

Sådan melder du din gyllebeholder til kontrol

Du skal udfylde skemaet via www.virk.dk. Kontrollanten giver kommunen besked om, at din beholder er tilmeldt kontrollen og sender også kontrolrapporten til kommunen efter at have udført kontrollen.

Du kan finde yderligere information om beholderkontrollen, priser og listen over godkendte kontrollanter på nedenstående link.

Se liste over kontrollanter

Ønsker du at tage din beholder ud af drift?

Hvis du ønsker at tage en beholder ud af drift, så skal du meddele det til kommunen senest på det tidspunkt, hvor anmodningen om kontrol skulle være indsendt. Beholderen skal tømmes og rengøres, hvis du tager den ud af drift.

Du meddeler til kommunen at beholderen tages ud af drift, ved at udfylde nedenstående erklæring. Bemærk at erklæringen åbner i et nyt vindue med NemID log-in.

Erklæring om at beholderen tages ud af drift