Dyrehold over 75 dyrenheder

Dyrehold over 75 dyreenheder kræver en miljøgodkendelse.

Dyrehold over 75 dyreenheder kræver en miljøgodkendelse.

Du skal derfor søge om en miljøgodkendelse for at etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug, som er over 75 dyreenheder (§§11 eller 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

Du søger om en miljøgodkendelse ved at udfylde og indsende et ansøgningsskema via IT-systemet www.husdyrgodkendelse.dk

Vi anbefaler, at du får en konsulent til at udfylde det digitale ansøgningsskema.

På www.husdyrgodkendelse.dk kan du finde hjælp og vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet

Brugerbetaling.

Kommunen tager brugerbetaling for miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelser samt tillæg til miljøgodkendelser.
Se mere på miljøministeriets hjemmeside.

Gener fra et dyrehold.

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.
Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret.