Anmeldeordninger

Det er muligt at anmelde visse ændringer på husdyrbrug uden, at det udløser krav om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse.