Forskrifter og regulativer

Hjørring kommune har udarbejdet forskrifter og regulativer for at sikre miljøet.

Et regulativ er et sæt regler, som fastsætter pligter og rettigheder for borgerne på et givent område. Kommunen udarbejder regulativerne i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Byrådet vedtager det enkelte regulativ efter en forudgående offentlighedsfase, hvor borgerne har mulighed for at komme med indsigelser eller bemærkninger. Et vedtaget regulativ er derfor et retsgyldigt dokument på lige fod med love og bekendtgørelser. 

En forskrift har samme juridiske betydning som et regulativ

Regulativ for erhvervsaffald

Markstak - gødning eller ensilage

Gylleudslip - Nej Tak

Fuglehold i Hjørring Kommune

Forskrift for indretning og drift af restaurationer