Kampagne 2015: Miljøforhold ved hestehold

Team Erhverv igangsatte i foråret 2015 en kampagne, der skulle hjælpe rideklubber, stutterier og private med at følge gældende miljøforhold.

Flere hesteholdere synes at mangle viden om de miljøforhold, de skal følge. Det er især kravene til indretning af stalde, møddinger og opsamlingsbeholdere, der skaber usikkerhed. Det ville Team Erhverv lave om på med denne kampagne.

Lad os få en miljøsnak

I foråret 2015 var Team Erhverv på tilsyn hos i alt 16 rideklubber, stutterier og private, hvor omdrejningspunktet var en snak om miljøforholdene ved deres hestehold. På tilsynene gennemgik vi blandt andet:

  • Opbevaring og anvendelse af gødning
  • Møddingspladser/vaskepladser
  • Størrelsen på hestehold
  • Afløbsforhold
  • Håndtering af affald

Tilsynene foregik helt uformelt og skulle gerne ses som en hjælp til at få styr på miljøforholdene. Fandt vi finde nogle miljøforhold, som ikke levede op til kravene, så tog vi en snak om det og fandt en løsning.

Formålet med kampagnen var at gøre hesteholderne klogere på de gældende miljøforhold. Hvis vi formår at forebygge forurening, så vinder miljøet - og alene af den grund vil Team Erhverv rigtig gerne hjælpe hesteholderne med at få styr på miljøforholdene.

Som en del af kampagnen inviterede Team Erhverv i efteråret 2014 flere større hestehold til et informationsmøde om de miljøforhold, der skal følges, når man har hestehold. Derudover blev der udsendt en informationsfolder til alle jordbrugere i landzonerne i Hjørring- og Brønderslev Kommune.

I er mere end velkomne til at ringe til Team Erhverv, hvis I har spørgsmål.

Evaluering af tilsynskampagne.

Pressemeddelelse om miljøkampagnes succes.

Pressemeddelelse om Hjørring Kommune som sparingspartner.

Vejledning om hestehold