Kampagne 2014: Markstakke og gyllebeholdere

Hjørring Kommune var på i alt 20 tilsyn med fokus på overdækning af markstakke samt gyllealarmer og barrierer på beholdere, der ligger tættere end 100 meter fra sø eller vandløb.

Evaluering af kampagnetilsyn 2014

Vi besluttede os for at føre tilsyn med 20 tilfældige landbrug, og det blev fordelt således, at ti tilsyn fokuserede på markstakke, hvor de andre ti havde fokus på gyllealarmer. 

Landbrugene blev udtaget ud fra deres beliggenhed, hvor vi så på indvindingsområder og beliggenhed tæt på de større vandløb i kommunen. 

Styr på sagerne

Med kampagnen erfarede vi, at landmændene kender til reglerne om overdækning af markstakke og overholder dem. Mange af dem undlader at lave markstakke, men indretter stalden, så de kan have møddingen i stalden hele vinteren. 

Der var dog nogle enkelte, der ikke var opmærksomme på, at de lå for tæt på en sø eller vandløb – og derfor skulle have en gyllealarm på deres beholder.

Information om gyllebeholdere, gyllealarmer og barrierer.

Markstak af gødning eller ensilage.