Tilsynskampagner

Oversigt over nuværende og tidligere tilsynskampagner i Hjørring Kommune.

Kommunerne skal gennemføre to årlige tilsynskampagner, som er målrettet konkrete miljøproblemer eller miljøtemaer.
Formålet med kampagnerne er at sætte fokus på potentielle miljøproblemer og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse.

Kampagne 2016: Fluebekæmpelse på minkfarme

Team Erhverv igangsatte i efteråret 2016 en kampagne, med fokus på fluebekæmpelse på minkfarme. Fluer i store mængder kan være en plage i sommermånederne. Og eftersom forebyggelse virker bedre end bekæmpelse, iværksatte Hjørring Kommune i efteråret 2016 en kampagne hos de lokale minkavlere.

Dialog er et effektivt middel – også mod fluer

I forbindelse med kampagnen besøgte Hjørring Kommune omkring 20 minkfarme, hvor snakken gik på fluebekæmpelse.

Hjørring kommunens strategi med dialog og forebyggelse som våben mod minkfluer faldet i god jord hos avlerne, som fik konkrete tips og tricks til, hvordan de hurtigere og nemmere kan spotte flueproblemer i opløbet – og bekæmpe dem inden det bliver til et egentligt problem.

”I kommunen synes vi at vi bruger kræfterne bedre på at forebygge problemerne sammen med avlerne i stedet for at komme med en løftet pegefinger, når skaden er sket. Og vi oplever, at minkavlerne er helt enige i den strategi”, siger miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen.

Som en del af kampagnen deltog kommunen også i et arrangement i Vestvendsyssel pelsdyravlerforening på Hjørring Kro, sammen med en rådgiver fra Kobenhagen Fur, som også har stillet en pjece omkring fluebekæmpelse til rådighed i forbindelse med kampagnen.

I er som altid velkommen til at kontakte Team Erhverv, hvis I har spørgsmål.

Evaluering af tilsynskampagnen

Erfaringer fra kampagnen

KF Handlingsplan for bekæmpelse af fluer

Pressemeddelelse - Dialog er et effektivt middel mod fluer

Kampagne 2015: Miljøforhold ved hestehold

Team Erhverv igangsatte i foråret 2015 en kampagne, der skulle hjælpe rideklubber, stutterier og private med at følge gældende miljøforhold.

Flere hesteholdere synes at mangle viden om de miljøforhold, de skal følge. Det er især kravene til indretning af stalde, møddinger og opsamlingsbeholdere, der skaber usikkerhed. Det ville Team Erhverv lave om på med denne kampagne.

Lad os få en miljøsnak

I foråret 2015 var Team Erhverv på tilsyn hos i alt 16 rideklubber, stutterier og private, hvor omdrejningspunktet var en snak om miljøforholdene ved deres hestehold. På tilsynene gennemgik vi blandt andet:

  • Opbevaring og anvendelse af gødning
  • Møddingspladser/vaskepladser
  • Størrelsen på hestehold
  • Afløbsforhold
  • Håndtering af affald

Tilsynene foregik helt uformelt og skulle gerne ses som en hjælp til at få styr på miljøforholdene. Fandt vi finde nogle miljøforhold, som ikke levede op til kravene, så tog vi en snak om det og fandt en løsning.

Formålet med kampagnen var at gøre hesteholderne klogere på de gældende miljøforhold. Hvis vi formår at forebygge forurening, så vinder miljøet - og alene af den grund vil Team Erhverv rigtig gerne hjælpe hesteholderne med at få styr på miljøforholdene.

Som en del af kampagnen inviterede Team Erhverv i efteråret 2014 flere større hestehold til et informationsmøde om de miljøforhold, der skal følges, når man har hestehold. Derudover blev der udsendt en informationsfolder til alle jordbrugere i landzonerne i Hjørring- og Brønderslev Kommune.

I er mere end velkomne til at ringe til Team Erhverv, hvis I har spørgsmål.

Evaluering af tilsynskampagne.

Pressemeddelelse om miljøkampagnes succes.

Pressemeddelelse om Hjørring Kommune som sparingspartner.

Vejledning om hestehold

Kampagne 2014: Markstakke og gyllebeholdere

Hjørring Kommune var på i alt 20 tilsyn med fokus på overdækning af markstakke samt gyllealarmer og barrierer på beholdere, der ligger tættere end 100 meter fra sø eller vandløb.

Evaluering af kampagnetilsyn 2014

Vi besluttede os for at føre tilsyn med 20 tilfældige landbrug, og det blev fordelt således, at ti tilsyn fokuserede på markstakke, hvor de andre ti havde fokus på gyllealarmer. 

Landbrugene blev udtaget ud fra deres beliggenhed, hvor vi så på indvindingsområder og beliggenhed tæt på de større vandløb i kommunen. 

Styr på sagerne

Med kampagnen erfarede vi, at landmændene kender til reglerne om overdækning af markstakke og overholder dem. Mange af dem undlader at lave markstakke, men indretter stalden, så de kan have møddingen i stalden hele vinteren. 

Der var dog nogle enkelte, der ikke var opmærksomme på, at de lå for tæt på en sø eller vandløb – og derfor skulle have en gyllealarm på deres beholder.

Information om gyllebeholdere, gyllealarmer og barrierer.

Markstak af gødning eller ensilage.