Kampagne 2015: Særligt belastet spildevand

Team Erhverv har igangsat en tilsynskampagne, der sætter fokus på særligt belastet spildevand fra fødevareindustrien. Kampagnen har til formål at klarlægge udvalgte virksomheders spildevandsforhold.

En ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand trådte i kraft i oktober 2014. Tanken bag bekendtgørelsen er, at når en virksomhed sender særligt forurenet spildevand til renseanlægget, så skal virksomheden betale et særbidrag, der svarer til omkostningerne ved rensningen.

Vores kampagne er sat i værk for at undersøge de udvalgte virksomheders spildevand og få klarlagt, hvilke stoffer det indeholder og i hvilke mængder. Denne undersøgelse vil gøre os og den enkelte virksomhed klogere på, hvad der sker med virksomhedens spildevand.

Samtidig vil virksomheden få en afklaring på, hvorvidt spildevandet overholder eller overskrider de grænseværdier, som Hjørring Vandselskab fastsætter – og dermed om de skal betale særbidrag eller ej.

Fokus på spildevandsforhold

Team Erhverv er i øjeblikket i gang med at føre tilsyn med de udvalgte virksomheder. Her fokuserer vi udelukkende på spildevand og forsøger i samarbejde med virksomhederne at klarlægge deres spildevandsforhold. Hvilke prøver skal der tages af spildevandet – og hvor ofte skal der tages prøver for at få et retvisende billede af, hvad det indeholder?

Kampagnen og selve undersøgelsen af virksomhedernes spildevandsforhold skal gerne ende ud i, at virksomhederne bliver mere bevidste om deres vandforbrug og deres håndtering af spildevandet. Samtidig vil vi i de fleste tilfælde udarbejde tilslutningstilladelser til virksomhederne ud fra den nye viden, vi har erhvervet os gennem denne kampagne.

Evaluering af kampagnen.