Bæredygtigt erhverv

Hjørring Kommune arbejder med grøn erhvervsudvikling.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE)

Hjørring Kommune er partner i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark. Netværket er et samarbejde mellem de nordjyske medlemsvirksomheder, de lokale erhvervscentre, Aalborg Universitet, Eniig og de nordjyske kommuner. Netværkets hovedformål er at skabe grøn konkurrenceevne hos de nordjyske virksomheder.

Energi- og Ressourcestærke SMV’er

”Spar penge og bliv grønnere” – det er mottoet for det nye energi- og ressourceprojekt som Hjørring Kommune deltager i. Projektet tilbyder nordjyske SMV’er en gratis screening, hvor besparelsespotentialer og ressourceoptimering er hovedfokus. For virksomhederne indebærer projektet en systematisk gennemgang fra et hold eksperter og mulighed for at søge støtte til konkrete energi- og ressourceforbedringer.

Det er gratis for din virksomhed at deltage. Det eneste krav er, at der skal tidsregistreres for den tid, som virksomheden bruger på projektet.

Er du interesseret i en energi- og ressourcescreening? Så kontakt Team Erhverv (teamerhverv@hjoerring.dk / tlf. 72 33 67 12) eller Hjørring Erhvervscenter (mail@hjec.dk /tlf. 22 66 58 68)

Grønne fordele

Ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi, FN’s Verdensmål, energioptimering, innovation, miljøledelse og industrielle symbioser er blot nogle af de fokusområder som Hjørring Kommune arbejder med igennem partnerskabet i NBE. Netværket tilbyder spændende netværksmøder, bæredygtighedsscreeninger og udvikling af det grønne vækstpotentiale. Der er altid grundlag for tværfaglig sparring og samarbejde på tværs af brancher og geografi.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at samarbejde med netværket.

Se mere:

NBE's hjemmeside

FN's 17 Verdensmål

Miljøstyrelsen: Grøn virksomhed

Eller kontakt den lokale projektleder:

Britt Kamstrup
britt.kamstrup@hjoerring.dk
Tlf. 72 33 67 12