Nedknusning af byggeaffald, træ o. lign.

Sådan sikrer du dig et godt forhold til naboerne - også når det støjer i en periode.

Du skal af hensyn til det gode naboskab sikre dig, at du, eller det firma der nedknuser eller neddeler materialer for dig, overholder de gældende miljøkrav. 

Du skal særligt være opmærksom på, at: 

  • Arbejdet skal anmeldes til Hjørring Kommune senest 14 dage før det skal gå i gang
  • Naboerne skal have besked mindst 1 uge før arbejdet påbegyndes
  • Arbejdet må foregå i tidsrummet fra kl. 7.00 til 18.00 på hverdage
  • Støvgener skal bekæmpes med afskærmning eller vand
  • Materialet skal være rent, det vil sige fri for farlige stoffer, maling, lak, sod, elektronik, mv.
  • Affald skal bortskaffes efter kommunens affaldsregulativer (erhverv eller privat)
  • Dokumentation for korrekt affaldshåndtering skal kunne vises på forlangende
  • Hvis der på samme plads skal foregå nedknusning flere omgange (fx en oplagsplads hos en entreprenør eller vognmand) skal der en miljøgodkendelse til

Reglerne findes her