Kortlægning efter Jordforureningsloven

Knust asfalt indeholder stoffer som tjære, olie og nogen gange tungmetaller, der kan være skadelige for mennesker og miljø.

Derfor kan udlægning af knust asfalt medføre, at arealet kortlægges som forurenet. Denne kortlægning kan ske uanset om udlægningen er sket i overensstemmelse med retningslinjerne og dermed er lovlig. Det er kommunen i samarbejde med Region Nordjylland, som tager stilling til, om der skal ske en kortlægning efter Jordforureningsloven. Hvis der ikke er fast belægning ovenpå det udlagte knuste asfalt, vil arealet blive kortlagt.

En kortlægning af arealet som forurenet efter Jordforureningslovens bestemmelser kan betyde, at du ikke længere kan benytte det kortlagte areal frit, som du ønsker. Det betyder, at du skal spørge kommunen, om det kræver tilladelse, hvis du vil bygge eller grave på det kortlagte areal. Samtidig kan en kortlægning betyde, at det måske bliver vanskeligere at belåne ejendommen f.eks. i forbindelse med et fremtidigt salg af ejendommen.

Jordforurening og Kortlagte grunde