Ansøgning om tilladelse til genanvendelse af knust asfalt

En ansøgning om tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til at bruge knust asfalt skal indeholde følgende:

  • Kortmateriale over arealet, hvor det knuste asfalt skal anvendes (adresse og matrikelnr.)

  • Beskrivelse af hvor mange kvadratmeter, der udlægges nedknust asfalt på

  • Hvor meget knust asfalt, der skal bruges / hvor tykt et lag, der ønskes anlagt

  • Beskrivelse af hvor asfalten stammer fra

  • Beskrivelse af hvordan den knuste asfalt udlægges, og hvordan det sikres, at knust asfalt ikke spredes til omgivelserne

  • Om der etableres et bærelag / slidlag i et andet materiale

  • Afstand til drikkevandsboringer, områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til almene vandværker

Kontakt Team Vand og Jord, hvis du ønsker at søge tilladelse. I tvivlstilfælde afgør Team Vand og Jord, om udlægningen kan ske med eller uden tilladelse.

Ansøgning skal sendes til teamvandjord@hjoerring.dk