Grundgebyr for erhvervsaffald

Alle virksomheder skal betale grundgebyr for affald. Gebyret er i 2017 på 375 kr. incl. moms.

Gebyret dækker:

  • De faste omkostninger til drift af Modtagestation Vendsyssel
  • Betaling til to statslige affaldsdatabaser, hvor virksomhederne skal betale den ene halvdel og private husstande den anden halvdel.
  • Kommunens administrative udgifter til erhvervsaffald.

I affaldsbekendtgørelsen er lagt en grænse på en omsætning under 300.000 kr. dvs. vi ikke må opkræve gebyret ved virksomheder, der dokumenterer, at de har haft en omsætning under 300.000 kr. i 2015.

Vi får oplysninger fra Skat om hvilke virksomheder det er. Disse virksomheder sender vi ikke opkrævning til.

Der kan dog være fejl i Skats lister, og hvis din omsætning derfor er under 300.000 kr og vi sender et brev, om at vi vil opkræve gebyret, skal du selv søge dispensation og dokumentere din omsætning. Hvis man ikke søger indenfor tidsfristen skal man betale gebyret.

Hvis virksomheden har haft en omsætning under 300.000 kr. i 2016 eller forventer det for 2017 kan man også få dispensation.

Søg dispensation ved at trykke HER

Dispensation skal søges senest den 20. juni 2017. Efter denne dato modtager vi ikke dispensationsansøgninger.

Nogle virksomheder er på forhånd fritaget, det drejer sig om:

  • Virksomheder der i 2015 har haft en omsætning under 300.000 kr. og som dokumenterer det overfor Hjørring Kommune.
  • Erhvervsfiskere.
  • Virksomheder der står på affaldsbekendtgørelsens bilag 8 eller 9 og opfylder krav til antal ansatte. Kravene fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 1.

Hjørring Kommune har sendt breve ud til virksomhederne, hvor vi fortæller om gebyret. Vi har kun sendt brev til de virksomheder, vi mener, skal betale gebyret.

Hvis du har fået brevet, om at du skal betale, men mener du skal have dispensation, kan du søge dispensation online herover.

Har du yderligere spørgsmål kan du henvende dig direkte til affaldsgruppen på telefon 7233 6760 eller skrive til os på affald@hjoerring.dk