Afbrænding

Læs om reglerne for afbrænding af haveaffald her

Afbrænding

Generelt må du ikke brænde noget af. En fast undtagelse er sankthansbål og små hyggebål af ubehandlet, tørt træ.

Alle typer affald udgør en ressource. Det gælder også have- og skovaffald. Det er derfor meningen, at alt brændbart skal nyttiggøres – komposteres eller udnyttes til opvarmningsformål.

Det er tilladt: 

  • at brænde bål sankthansaften – men kun af ubehandlet, tørt træ eller anden ubehandlet biomasse (f.eks. halm). 
  • at have små hyggebål af ubehandlet, tørt træ på dertil indrettet bålplads (hyggebål = kan brænde ud på 1-2 timer).
  • at afbrænde ubehandlet (rent) træafskær fra træforarbejdende virksomheder og råtræsaffald fra skovbrug og landbrug i privat brændeovn (dvs. ikke byggeaffald).

Afstandskrav:

Virksomheder, landbrug og skovbrug må uden tilladelse:

  • Afbrænde træstød og hugstaffald i skove på mindst 0,5 ha og mindst 20 m bredde.
  • Afbrænde frøgræshalm fra frøgræsmarker, hvis der skal være frøgræs året efter
  • Afbrænde fejlbundne halmballer i forbindelse med presning på marken og halm anvendt til overdækning af roe- og kartoffelkuler
  • Våde halmballer på marken*
  • Forbrænde rent træ fra træforarbejdende virksomheder (dvs. ikke byggeaffald), skovbrug og landbrug i kraft- eller varmeproducerende anlæg indrettet til fyring med fast brændsel.
  • Afsætte rent træ fra træforarbejdende virksomheder (dvs. ikke byggeaffald), skovbrug og landbrug til forbrænding i varmeproducerende anlæg indrettet til fyring med fast brændsel.

* Skal anmeldes til kommunen på mail til teamerhverv@hjoerring.dk inden opstart - så kigger vi måske forbi.

Læs mere i Hjørring Kommunes Regulativ for erhvervsaffald (se § 18)

Læs mere i Hjørring Kommunes regulativ for husholdningsaffald (se § 22)

Læs mere i Beredskabsstyrelsens pjece om sikker afbrænding 

Læs mere på Nordjyllands beredskabs hjemmeside