Afbrænding

Generelt må du ikke brænde noget af. En fast undtagelse er sankthansbål og små hyggebål af ubehandlet, tørt træ.

Læs mere i Hjørring Kommunes regulativ for husholdningsaffald (se § 22)

Alle typer affald udgør en ressource. Det gælder også have- og skovaffald. Det er derfor meningen, at alt brændbart skal nyttiggøres – komposteres eller udnyttes til opvarmningsformål.

Det er tilladt: 

  • at brænde bål sankthansaften – men kun af ubehandlet, tørt træ eller anden ubehandlet biomasse (f.eks. halm). 
  • at have små hyggebål af ubehandlet, tørt træ på dertil indrettet bålplads (hyggebål = kan brænde ud på 1-2 timer).
  • at afbrænde ubehandlet (rent) træafskær fra træforarbejdende virksomheder og råtræsaffald fra skovbrug og landbrug i privat brændeovn (dvs. ikke byggeaffald).

Afstandskrav:

Virksomheder, landbrug og skovbrug må uden tilladelse:

  • Afbrænde træstød og hugstaffald i skove på mindst 0,5 ha og mindst 20 m bredde.
  • Afbrænde frøgræshalm fra frøgræsmarker, hvis der skal være frøgræs året efter*
  • Afbrænde fejlbundne halmballer og halm anvendt til overdækning af roe- og kartoffelkuler*
  • Forbrænde rent træ fra træforarbejdende virksomheder (dvs. ikke byggeaffald), skovbrug og landbrug i kraft- eller varmeproducerende anlæg indrettet til fyring med fast brændsel.
  • Afsætte rent træ fra træforarbejdende virksomheder (dvs. ikke byggeaffald), skovbrug og landbrug til forbrænding i varmeproducerende anlæg indrettet til fyring med fast brændsel.

* Skal anmeldes til kommunen på mail til teamerhverv@hjoerring.dk inden opstart 

Læs mere i Hjørring Kommunes Regulativ for erhvervsaffald (se § 18)

Læs mere i Hjørring Kommunes regulativ for husholdningsaffald (se § 22)

Læs mere i Beredskabsstyrelsens pjece om sikker afbrænding