Sådan ansøger du

Når du udfylder din ansøgning skal du have følgende materialer klar:

Solceller 

 • Du skal vedhæfte et PDF-kort, som viser anlæggets placering og afgrænsning. 
 • Du skal vedhæfte en GIS-fil, hvor en polygonsignatur viser anlæggets placering og afgrænsning. Koordinatsystemet skal være Euref89/UTMzone 32N, og filformat skal være .TAB eller .SHP.
 • Hvis der skal nedlægges naboboliger, skal du vedhæfte et PDF-kort, som viser placeringen af den/de boliger, som skal nedlægges.
 • Du skal vedhæfte et PDF-kort, som viser afstande til de blivende naboboliger indenfor en afstand af 500 meter fra anlægget (målt fra ydersiden af afskærmende beplantning omkring solcelleanlægget). 
 • Du skal vedhæfte et PDF-kort, som viser beplantning i og omkring anlægget. 
  Kortet skal med 4 signaturer vise:
  1) Eksisterende afskærmende beplantning.
  2) Kommende afskærmende beplantning.
  3) Eksisterende opdelende beplantning.
  4) Kommende opdelende beplantning.
   

Vindmøller 

 • Du skal vedhæfte et PDF-kort, som viser møllernes opstillingsmønster.
 • Du skal vedhæfte en liste med koordinator for møllernes placering i koordinatsystem Euref89/UTMzone
 • Du skal vedhæfte en GIS-fil, hvor en punktsignatur viser møllernes placering. Koordinatsystemet skal være Euref89/UTMzone 32N, og filformat skal være .TAB eller .SHP. Filstørrelse må være max 8 Mb.
 • Hvis der skal nedtages møller, skal du vedhæfte et PDF-kort, som viser placeringen af den/de møller, som skal nedtages.
 • Hvis der skal nedlægges naboboliger, skal du vedhæfte et PDF-kort, som viser placeringen af den/de boliger, som skal nedlægges.
 • Du skal vedhæfte et PDF-kort, som viser blivende boliger og afstande til nærmeste mølle indenfor en afstand fra møllerne svarende til 6 x møllernes totalhøjde.
 • Du skal vedhæfte en PDF-fil med foreløbig støjberegning lavet i WindPro.

Kortmateriale

Du kan lave PDF-kort og GIS-filer ved hjælp af Hjørring Kommunes webkort.

Gå til webkortet her

Vi har lavet en vejledning i, hvordan du bruger webkortet.

Se vejledningen her

Har du spørgsmål vedr. indsendelse af ansøgning og processen?

Kontakt

Niels-Kristian Balle
7233 6794
nkb@hjoerring.dk

Anne Møller Jørgensen
7233 6795
anne.moeller@hjoerring.dk
.