Opgaver efter godkendelsesmodellen

Godkendelsesbetingelser for tøjvask i eget hjem

Hjørring Kommune ønsker at udlicitere tøjvask for visiterede borgere i eget hjem og søger derfor leverandører til opgaven. Ansøgningen omfatter den del af praktisk bistand, der vedrører vask af visiterede borgeres tøj og linned. Ydelsen omfatter afhentning, vask, tørretumbling, pakning og aflevering i sådan stand at borgeren uden videre kan benytte tøjet.

Frist for modtagelse af ansøgning: 23. november 2018 kl. 18.00 hvis man ønsker kontraktstart den 4. februar 2019, ellers modtages ansøgninger løbende.
Forventet kontraktindgåelse: Uge 48, hvis kontraktstart ønskes den 4. februar 2019
Forventet kontraktstart: 4. februar 2019

Betingelser

Rammeaftale

Rammeaftalebilag 1 - Kravspecifikation

Rammeaftalebilag 2 - Kvalitetsstandard

Rammeaftalebilag 3 - Ansøgningsskabelon

Rammeaftalebilag 4 - Databehandleraftale

Ved spørgsmål til ovenstående dokumenter, kan udbudskonsulent Ivan Meic kontaktes på e-mail ivan.meic@hjoerring.dk

Fritvalgsleverandør af madservice

Hvis du som virksomhed er interesseret i at blive leverandør af madservice til Hjørring Kommune, kan du kontakte Myndighed Ældre på tlf.: 7233 5500 eller mail: myndighed.aeldre@hjoerring.dk