Tærskelværdier ved indkøb

Alle udbud udarbejdes i overensstemmelse med det lovgrundlag og øvrige regler, der er gældende for udbudsområdet.

Det skal konkret vurderes, hvilken af de mulige udbudsformer der findes mest hensigtsmæssig.
Hvor udbuddet opfylder kravene til at skulle i EU-udbud, skal dette naturligvis gennemføres.

 

Tærskelværdier fra 1. januar 2018

Indkøb over 1.645.367 DKK skal udbydes efter udbudslovens bestemmelser. Dette vil typisk ske som et offentligt udbud eller begrænset udbud.

Såfremt ordren ikke er omfattet af EU-udbudspligten gælder for Varekøb- og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse, at udbuddet gennemføres efter samme principper som er gældende for et EU-udbud, dvs. kontrakten skal annonceres, og Ordregiver skal forud for processen fastlægge proceduren og kriterierne for tildelingen.

Ved indkøb af Vare- og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse, skal det tilsikres, at købet foregår på markedsmæssige vilkår. Hermed sker konkurrenceudsættelse f.eks. ved:

  • Gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter ét tilbud.
  • Indhenter to eller flere tilbud
  • Annoncerer på udbud.dk eller på Hjørring Kommunes hjemmeside.

 

Omkring udbud

Vi regner ud, om vi skal i udbud eller ej, ved at lægge den samlede kontraktsum sammen over en 4-årig periode.

Adskiller man ensartede og sammenlignelige produktgrupper, for at komme uden om større udbud, er dette ulovligt.

Desuden er kommunen forpligtet til at vælge leverandører ud fra de kriterier, der er sat i udbudsmaterialet. En følgegruppe fastsætter disse, der typisk er en kombination af pris, kvalitet, leveringssikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.

 

EU-udbud

EU´s regler for offentlige indkøb fastsætter, at vi annoncerer et udbud i hele EU, hvis den samlede værdi overstiger 1.645.367 DKK. Beløbet, der reguleres hvert 2. år, gælder både varer og tjenesteydelser, og dækker såvel enkelte indkøb som løbende leverancer.