Leverandørregistret

Hjørring Kommune har et register, hvor leverandører kan indtaste deres dataoplysninger og derved gøre sig selv synlige under kommende udbud mv.

Registret er udarbejdet, så kommunen og leverandører lettere finder hinanden, når vi indhenter tilbud i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. Registret skal derfor ses som en kanal, hvor mulige leverandører kan gøre opmærksom på sig selv, da en leverandør godt kan stå i registret uden at have en aftale med kommunen.

Klik her og opret din virksomhed i leverandørregisteret