Hvad er SKI? - Statens og Kommunernes Indkøbsservice

SKI er ejet af finansministeriet og KL, som indgår rammeaftaler på produktområder, hvor offentlige institutioner og kommuner kan tilslutte sig.

SKI laver aftalerne jævnfør EUs udbudsregler, og alle leverandører kan byde ind på dem.

Områderne hvor Hjørring Kommune anvender SKI-aftaler er vedtaget politisk.

Læs mere på www.ski.dk