Om indkøb og udbud

Det offentlige står hele tiden overfor krav om effektivitet. Hjørring Kommune konkurrenceudsætter derfor flere områder, så vi overholder lovgivningen og effektiviserer indkøb.

Hjørring Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er vedtaget i byrådet marts 2017.

Indkøbs- og udbudspolitikken sikrer, at Hjørring Kommune opnår en række mål omkring miljø, arbejdsmiljø, pris, kvalitet og stordriftsfordele og lignende.

Før vi udbyder på tværs af kommunen, udarbejder en gruppe fageksperter kravspecifikationer og giver deres input til udbudsprocessen. Gruppen følger hele processen gennem flere møder.

Vi vurderer flere forhold ved et udbud. Leverandørerne besvarer blandt andet en række spørgsmål om miljømæssige forhold, arbejdsmiljø og etiske hensyn. Dette fremgår af materialet på de udbudte områder.

Læs mere her

Tærskelværdier ved indkøb

Alle udbud udarbejdes i overensstemmelse med det lovgrundlag og øvrige regler, der er gældende for udbudsområdet.

Det skal konkret vurderes, hvilken af de mulige udbudsformer der findes mest hensigtsmæssig.
Hvor udbuddet opfylder kravene til at skulle i EU-udbud, skal dette naturligvis gennemføres.

 

Tærskelværdier fra 1. januar 2020

Indkøb over 1.595.391 DKK skal udbydes efter udbudslovens bestemmelser. Dette vil typisk ske som et offentligt udbud eller begrænset udbud.

Såfremt ordren ikke er omfattet af EU-udbudspligten gælder for Varekøb- og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse, at udbuddet gennemføres efter samme principper som er gældende for et EU-udbud, dvs. kontrakten skal annonceres, og Ordregiver skal forud for processen fastlægge proceduren og kriterierne for tildelingen.

Ved indkøb af Vare- og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse, skal det tilsikres, at købet foregår på markedsmæssige vilkår. Hermed sker konkurrenceudsættelse f.eks. ved:

  • Gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter ét tilbud.
  • Indhenter to eller flere tilbud
  • Annoncerer på udbud.dk eller på Hjørring Kommunes hjemmeside.

 

Omkring udbud

Vi regner ud, om vi skal i udbud eller ej, ved at lægge den samlede kontraktsum sammen over en 4-årig periode.

Adskiller man ensartede og sammenlignelige produktgrupper, for at komme uden om større udbud, er dette ulovligt.

Desuden er kommunen forpligtet til at vælge leverandører ud fra de kriterier, der er sat i udbudsmaterialet. En følgegruppe fastsætter disse, der typisk er en kombination af pris, kvalitet, leveringssikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.

 

EU-udbud

EU´s regler for offentlige indkøb fastsætter, at vi annoncerer et udbud i hele EU, hvis den samlede værdi overstiger 1.595.391 DKK. Beløbet, der reguleres hvert 2. år, gælder både varer og tjenesteydelser, og dækker såvel enkelte indkøb som løbende leverancer.

Hvad er SKI? - Statens og Kommunernes Indkøbsservice

SKI er ejet af finansministeriet og KL, som indgår rammeaftaler på produktområder, hvor offentlige institutioner og kommuner kan tilslutte sig.

SKI laver aftalerne jævnfør EUs udbudsregler, og alle leverandører kan byde ind på dem.

Områderne hvor Hjørring Kommune anvender SKI-aftaler er vedtaget politisk.

Læs mere på www.ski.dk

 

Leverandørregisteret

Velkommen til Hjørring Kommunes leverandørregister, hvor leverandører kan indtaste deres oplysninger, og derved tilkendegive deres interesse for og synliggøre sig ifm. kommende udbud på varer og tjenesteydelser til kommunen.

Registeret er udarbejdet, for at kommunen og leverandører lettere kan finder hinanden, når vi indhenter tilbud i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. Registeret skal derfor ses som en kanal, hvor mulige leverandører kan gøre opmærksom på sig selv, uden dog at have en aktuel aftale med kommunen.

Klik hér for tilmelding til Leverandørregisteret

Leverandørregisteret

{{heading}}
Ingen records...
Indlæser...