Indkøb & Udbud

Her kan du finde oplysninger om, hvad der sker på indkøbsområdet og hvilke regler der gør sig gældende i forbindelse med offentlige udbud.

Alle kontrakter i Hjørring Kommune bliver konkurrenceudsat i henhold til gældende lovgivning og den af byrådet vedtagne indkøbs- og udbudspolitik.

Når Hjørring Kommune køber ind, er der en række love og regler, der skal overholdes. 

Du kan læse mere om indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune folderen her