Mercell - Elektronisk udbudssystem

Hjørring Kommune har siden udbudslovens ikrafttrædelse 1. januar 2016 skulle overholde en række krav om elektroniske sagsgange i udbudsproceduren. Fra 1. januar 2018 bliver det imidlertid et lovkrav, at udbudsprocedurer skal gennemføres fuldt ud elektronisk.

Hjørring Kommune understøtter dette lovkrav ved, at have indkøbt udbudsværktøjet Mercell, hvor større og mindre indkøb af varer og tjenesteydelser bliver udbudt gennem. Det er gratis som leverandør at blive oprettet, downloade udbudsmaterialet samt afgive tilbud gennem systemet.

Hvis dette skulle give anledning til problemer, kan Mercell træffes på nedenstående tlf.

Mercells kundeservice: 63 13 37 00

Hvordan får jeg oplysninger?

Du kan som leverandør, se hvad der ligger af igangværende udbud i Hjørring Kommune, under fanen; aktuelle udbud og licitationer. Her kan der findes informationer om hvilke udbud, Hjørring Kommune er i gang med og hvordan disse kan tilgås, dette vil også fremgå at udbudsbekendtgørelsen.

Jf. udbudsloven § 132, stk. 1. En ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i den Europæiske Unions Tidende, jf. dog stk. 2. Ordregiveren skal i udbudsbekendtgørelsen angive, på hvilken elektronisk adresse der gives adgang til udbudsmaterialet.

For yderligere informationer vedr. det enkelte udbud, kontakt venligt den kontaktperson som er tilknyttet udbuddet.