E-handel

Ønsker du som leverandør at E-handle med Hjørring Kommune? Læs her hvordan du kommer igang.

I Hjørring Kommune foregår hele indkøbsprocessen og den efterfølgende fakturabehandling fuldt elektronisk - fra ordreafgivelse til varemodtagelse og til fakturaen er betalt til leverandøren. Dermed udnytter Hjørring Kommune fordelene i elektroniske varekataloger og understøtter byrådets målsætning i Indkøbs- og Udbudspolitikken for Hjørring Kommune.

Når du som leverandør skal E-handle med Hjørring Kommune, er første step det elektroniske varekatalog, som er baseret på en underskrevet indkøbsaftale.