Udbud af forpagtningsaftale vedrørende iskiosk og toiletter ved Rubjerg Knude ved Lønstrup

Hjørring kommune udbyder hermed i forpagtning driften af isvogn og toiletvogn fra anvist plads på parkeringspladsen ved Rubjerg Knude i perioden 15. juni 2017 til 1. september 2017.

Baggrund for udbuddet

Rubjerg Knude Fyr er et af Nordjyllands varemærker og er et populært udflugtsmål for både lokale og turister. Fyret og dets omgivelser har hvert år flere hundrede tusind besøgende. Populariteten har affødt et udtalt behov for toiletter på stedet. Samtidigt har besøgende tilkendegivet ønske om at kunne nyde en lille forfriskning i forbindelse med naturoplevelsen.

Det synes oplagt at kombinere det praktiske omkring tilbud om toiletforhold med tilbud om forfriskninger.

Hjørring kommune opstiller både isvogn og toiletvogn, som ud fra et landskabeligt hensyn har et diskret og stort set ens udvendigt udtryk.

Vilkår

 • Forpagteren skal drifte både isvogn og toiletvogn på stedet. Med ”drifte” menes: Stå for indkøb og salg af is m.v. fra isvognen, for egen regning forsyne toiletvognen med toiletpapir, håndklæder m.v. og tømme toiletternes opsamlingstank samt ren- og vedligeholde begge vogne, tømmer skraldespande m.v. og holde rent på pladsen omkring vognene i perioden 15. juni til 1. september 2017.
 • Toiletterne skal være rene, under tilsyn og åbne for offentligheden hver dag mellem kl. 10 og kl. 22 i hele perioden
 • Brugen af toiletterne skal være gratis for de besøgende
 • Der må alene sælges gængse is-kiosk-varer fra isvognen, såsom is, vand og slik
 • El og vand forefindes på pladsen og er inkluderet i forpagtningen.
 • Toiletvognen kan tilsluttes el og vand. Der er ingen installationer i isvognen, som således ikke kan tilsluttes rindende vand.
 • Toiletvognen indeholder to vandtanke på hver 400 liter og en kloaktank på 1350 liter.
 • Der må ikke opstilles stole eller borde i tilknytning til vognene eller på pladsen i det hele taget
 • Der må ikke opstilles salgsskilte i tilknytning til vognene eller på pladsen i det hele taget
 • Henstilling af emballage og lignende er ikke tilladt i tilknytning til vognene eller på pladsen i det hele taget
 • Forpagter skal forsyne isvognen med et tilstrækkeligt antal sorte eller militærgrønne affaldsbeholdere, der tømmes i fornødent omfang.
 • Salgsskranke i form af ”bordplade” ved salgs-luge i isvogn forefindes. Herudover forefindes intet inventar i isvognen. Forpagter skal således selv afholde udgifter til inventar – som kan medtages ved forpagtningsaftalens ophør.
 • Det påhviler forpagteren at overholde gældende regler for forretningen og at sørge for evt. fornødne tilladelser og godkendelser, som salg fra isvognen måtte fordre.
 • Tilbud for forpagtningen skal som minimum udgøre dkr. 20.000
 • Tilbuddet skal afgives på særlig tilbudsblanket (bilag 1) og skal ledsages af udfyldt tro og love-erklæring (bilag 2) - se nedenfor
 • Der skal udfærdiges forpagtningsaftale på ovennævnte vilkår. Forpagtningsaftalen vil kunne opsiges med øjeblikkeligt ophør fra kommunens side ved forpagterens misligholdelse af vilkår.
 • Hjørring kommune forbeholder sig ret til at afvise tilbud, som ikke lever op til ovennævnte vilkår eller som tager forbehold ift. ovennævnte vilkår

Tilbud

Tilbud skal være Hjørring Kommune, Teknik & Miljø, Vej og Trafik hænde senest: 31. maj 2017 kl. 12.00. Nedenstående bilag skal udfyldes og vedlægges mailen.

Tilbud fremsendes pr. mail til vejogtrafik@hjoerring.dk.

Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. 

Udvælgelse af tilbud

Udvælgelsen af forpagter sker alene ud fra, hvilken tilbudsgiver, der tilbyder at betale den højeste forpagtningsafgift på forpagtning på ovenstående vilkår.

Ved eventuelle spørgsmål kan henvendelse ske til tlf. 72 33 66 35, Hjørring kommune, Teknik og Miljø, Vej og Trafik