EU-Udbud af vintertjeneste på kørebaner og P-pladser

Hjørring Kommune udbyder EU-udbud: Vintertjeneste på kørebaner og P-pladser.

 Udbuddet omfatter 23 entrepriser fordelt på følgende:

  • 6 entrepriser omfattende snerydning og glatførebekæmpelse med lastbil.
  • 5 entrepriser omfattende snerydning med lastbil.
  • 12 entrepriser omfattende snerydning med traktor.

Den resterende vintertjeneste udføres af Hjørring Kommune.

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell er den 9. juni 2017
Frist for modtagelse af tilbud via Mercell er den 15. juni 2017 kl. 12.00
Forventet kontraktindgåelse er uge 34.
Forventet implementeringsperiode er den 1. september 2017
Forventet beredeskabsperiode er den 15. oktober 2017

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: http://permalink.mercell.com/67166729.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support: Telefon 63 13 37 00 eller mail til danmark@mercell.com

Indkøb og udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk
Telefon: 72 33 32 26