EU-Ubud af dagrenovation

Hjørring Kommune udbyder udbud på dagrenovation.

Udbuddet omfatter entreprise med indsamling og transport af mad- og restaffald samt mad- og restaffaldslignende affald fra parcelhuse, rækkehuse, etageboliger, landbrugsejendomme, kommunale institutioner samt restaffald fra erhvervsvirksomheder.

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell er den 22. juni 2017
Frist for modtagelse af tilbud via Mercell er den 28. juni 2017 kl. 12.00
Forventet kontraktindgåelse er uge 38.
Forventet kontraktstart er 1. oktober 2018

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: http://permalink.mercell.com/68840604.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support: Telefon 63 13 37 00 eller mail til danmark@mercell.com

Indkøb & Udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk
Telefon: 72 33 32 26