Aktuelle udbud og licitationer

Vær altid opdateret med de seneste udbud og licitationer: Abonner på siden og modtag en mail, når der sker noget nyt.

Hjørring Kommunes elektroniske udbudssystem

Hjørring Kommune har indkøbt et elektronisk udbudsværktøj, Mercell, hvor du kan finde udbud af større og mindre indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Hvordan får jeg oplysninger?

I udbudsbekendtgørelsen og her på siden, under det aktuelle udbud, kan du læse hvordan du får adgang til et ønsket udbudsmateriale.

Det er gratis for dig at blive oprettet i Mercell, downloade udbudsmateriale samt afgive tilbud.

 

For yderligere spørgsmål kan du kontakte:

Hjørring Kommune Indkøb og Udbud på tlf: 72 33 32 28 

Mercell Danmark tlf. 63 13 37 00

 Se aktuelle udbud og licitationer her

Social klausul om uddannelses- og praktikaftaler

Regionale og kommunale ordregivere er fra 1. januar 2014 forpligtet til i relevante udbud efter ”følg eller forklar”-princippet at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.

Hjørring kommune har d. 2. maj 2014, indgået en frivillig partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og EUC Nord.

Samarbejdet skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse inden for byggefagene på EUC Nord, og at der som grundlag for dette tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser.

I aftalens løbetid erstatter partnerskabsaftalen på Bygge- og anlægsområdet Hjørring Kommunes generelle retningslinjer, som de fremgår af kommunens indkøbs- og udbudspolitik samt udbudsstrategi for konkurrenceudsættelse, idet det antages, at nærværende partnerskabsaftale vil bidrage til oprettelsen af de nødvendige elev- og praktikstillinger.

Udbud på innovative læringsmiljøer til Vrå Skole

Hjørring Kommune udbyder innovative læringsmiljøer til Vrå Skole.

Hjørring Kommune ønsker at etablere innovative læringsmiljøer i en prøveperiode på 1 år i udvalgte lokaler på Vrå Skole.

Nærværende udbud er opdelt i delkontrakter:

  • Delaftale 1: læringsmiljøer til Vrå Skole – fase 1
  • Delaftale 2: læringsmiljøer til Vrå Skole – fase 2
  • Delaftale 3: læringsmiljøer til Vrå Skole – fase 3

Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler. Tilbudsgiver byder ind med max. 1 tilbud pr. fase/delaftale.
Ordren bliver tildelt to leverandører pr. delaftale med udgangspunkt i det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

 

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell er d. 15. december 2017, kl. 12.00
Frist for modtagelse af tilbud via Mercell er d. 21. december 2017, kl. 12.00
Forventet kontraktstart er d. 1. maj 2018

 

Det samlede materiale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade kan downloades via følgende link: https://permalink.mercell.com/76644854.aspx

Udbud af vedligehold, drift og udvikling af økonomisystemet ØS Indsigt

Foreningen ØS Indsigt Ejerkreds er en sammenslutning af 10 kommuner (Gladsaxe, Herning, Hjørring, Holstebro, Hørsholm, Ikast-Brande, Jammerbrugt, Odense, Svendborg og Vejle) samt 2 regioner (Region Midtjylland og Region Nordjylland). Foreningen ejer i fællesskab it-systemet ØS Indsigt, som anvendes til at håndtere økonomistyringsprocessen hos foreningens medlemmer.

ØS Indsigt Ejerkredsen inviterer hermed alle interesserede tilbudsgivere til at deltage i udbud "EU-udbud med forhandling af IT-tjenesteydelser i form af udvikling og vedligeholdelse samt hosting af IT-systemet ØS Indsigt". Der er tilbudsfrist den 9. februar 2018. 

Ønsker din virksomhed at afgive ansøgning/tilbud, skal du vælge "Anmod om deltagelse" på følgende link:  https://tender.konnect.dk/app/invite/26  

EU-Udbud på vask og leje af beklædning

Hjørring Kommune udbyder EU-Udbud af beklædning til medarbejdere i plejesektoren

Udbuddet omfatter den komplette opgave af vaskeriydelsen, dvs. leje og vask af beklædningen på leverandørens vaskeri, afhentning og tilbagelevering af beklædningen, samt håndtering af logistikken mellem vaskeriet og de forskellige lokaliteter.

Herudover, et webbaseret ressourcestyringssystem der effektiviserer og forenkler daglig drift mht. styring, kontrol og løbende tilpasning af beholdningen.

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell er den 9. januar 2018, kl. 11.00
Frist for modtagelse af tilbud via Mercell er den 15. januar 2018, kl. 12.00
Forventet kontraktindgåelse er 13. april 2018.
Forventet implementeringsperiode starter den 13. april 2018
Forventet driftsperiode starter den 1. januar 2019

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/77280461.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support:

Telefon 63 13 37 05 eller mail til support.dk@mercell.com

Indkøb & Udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
Telefon: 72 33 32 26
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk

 

EU-Udbud på elektroniske låse til hjemmeplejen

Hjørring Kommune udbyder EU-Udbud af elektronisk låsesystem til brug i hjemmeplejen hos borgere, der er modtagere af visiteret hjemmepleje eller andre sundhedsydelser fra Hjørring Kommune.

Låsesystemet omfatter elektroniske låseenheder inkl. tilhørende monteringsdele, adgangsgivende enheder samt tilhørende fælles IT-administrationssystem inkl. drift af system, løbende software opdateringer og leverandørsupport i kontraktperioden.

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell er den 20. januar 2018, kl. 12.00
Frist for modtagelse af tilbud via Mercell er den 29. januar 2018, kl. 12.00
Forventet kontraktindgåelse er 08. marts 2018.
Forventet implementeringsperiode starter den 12. marts 2018
Forventet driftsperiode starter den 01. maj 2018

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/76787409.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support:
Telefon 63 13 37 05 eller mail til support.dk@mercell.com

Indkøb & Udbud
Udbudskonsulent Michael I. Petersen
Telefon: 72 33 34 01
E-mail: michael.ingvor.petersen@hjoerring.dk

EU-udbud af affaldsbeholdere (2 hjulede)

Udbuddet vedrører en rammeaftale på levering af 2 hjulede affaldsbeholdere og leveranceoptioner på reservedele og udbringning.

Estimeret antal:
(2018):

  • 240 liter beholdere: 57.225 stk. med rumdeling.
  • 240 liter beholdere: 3.650 stk. uden rumdeling.
  • 140 liter beholdere: 5.100 stk. uden rumdeling.


Efterfølgende i kontraktperioden (2019 – 2022):

  • Det estimerede årlige gennemsnitlige antal pr. type er 5 %

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell er den 2. februar 2018, kl. 11.00
Frist for modtagelse af tilbud via Mercell er den 8. februar 2018, kl. 12.00
Forventet kontraktindgåelse er 17. april 2018.
Forventet leveringsperiode er 1. august – 30. september 2018.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/78199705.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support:

Telefon 63 13 37 05 eller mail til support.dk@mercell.com

Indkøb og Udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk
Telefon: 72 33 32 26