Aktuelle udbud og licitationer

Vær altid opdateret med de seneste udbud og licitationer: Abonner på siden og modtag en mail, når der sker noget nyt.

Hjørring Kommunes elektroniske udbudssystem

Hjørring Kommune har indkøbt et elektronisk udbudsværktøj, Mercell, hvor du kan finde udbud af større og mindre indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Hvordan får jeg oplysninger?

I udbudsbekendtgørelsen og her på siden, under det aktuelle udbud, kan du læse hvordan du får adgang til et ønsket udbudsmateriale.

Det er gratis for dig at blive oprettet i Mercell, downloade udbudsmateriale samt afgive tilbud.

 

For yderligere spørgsmål kan du kontakte:

Hjørring Kommune Indkøb og Udbud på tlf: 72 33 32 28 

Mercell Danmark tlf. 63 13 37 00

 Se aktuelle udbud og licitationer her

Forpagtningsaftale for Cafeen i Vendsyssel Teater og Oplevelseshus

Hjørring Kommune udbyder hermed forpagtningsaftalen for Cafeen i Vendsyssel Teater og Oplevelseshus.

Forpagtningsaftalen for Cafeen i Vendsyssel Teater og Oplevelseshus udløber den 31. januar 2021, hvorfor forpagtningsaftale hermed udbydes fra 1. februar 2021. Forpagtningsaftale er gældende i 8 år - med en option om forlængelse på 2 år.

Frist for indsendelse af tilbud er fredag den 1. maj 2020 kl. 24.00

Yderligere informationer og materiale

Dynamisk indkøbssystem på affaldscontainere

Hjørring Kommune har gennemført udbud på et dynamisk indkøbssystem vedrørende indkøb af henholdsvis fuldt nedgravede, semi nedgravede og andre typer af affaldscontainere. Alle typer skal tømmes med kran. Udbuddet er gennemført på vegne af Hjørring Kommune og dennes enheder.

Formålet med udbuddet er at sikre, at enhederne kan foretage indkøb ved anvendelse af det dynamiske indkøbssystem for derigennem at få opfyldt udbudsforpligtelsen. Derudover er hensigten at sikre et attraktivt dynamisk indkøbssystem, der lever op til enhedernes indkøbsbehov, og som er nemt at anvende.

Hjørring Kommune har valgt at udbyde aftaleområdet affaldscontainere som et dynamisk indkøbssystem, idet markedet for affaldscontainere er dynamisk og i konstant udvikling. Det er Hjørring Kommunes vurdering, at et dynamisk indkøbssystem i højere grad kan tilgodese indkøbsbehovet med et tidssvarende sortiment i forhold til de produkter, som udbydes og købes i systemet, fremfor en traditionel rammeaftale.

Afgivelse af tilbud

For at afgive tilbud på konkrete indkøb, skal man være optaget som deltager i det dynamiske indkøbssystem under den specifikke kategori.

Der henvises til udbudsbetingelserne hvor der er en opdeling:

Del 1: Introduktion til et dynamisk indkøbssystem
Del 2: Udbuddet og optagelse som deltager i det dynamiske indkøbssystem
Del 3: Gennemførelse af konkrete indkøb via det dynamiske indkøbssystem

Forventet tidsplan:

Karensperiode hvor der ikke behandles ansøgninger om optagelse i systemet den 9. juli – 8. august 2018
Åbning af det dynamiske indkøbssystem den 9. august 2018
Tidspunkt for genoptagelse af behandling af ansøgninger og spørgsmål den 9. august 2018

Deltagere:

På nedenstående link forefindes en ajourført liste med deltagere.
Deltagerliste

 

Adgang til materialet:

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/83870391.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support:

Telefon 63 13 37 05 eller mail til support.dk@mercell.com

Indkøb og Udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk 
Telefon: 72 33 32 26

Dynamisk udbudssystem

Du kan nu igennem Statens og Kommunernes Indkøbsservice oprette dig som leverandør igennem deres dynamiske udbudssystem og byde ind på aftaler via systemet.

Nedenfor er der en vejledning til systemet:

Leverandørvejledning

 

Social klausul om uddannelses- og praktikaftaler

Regionale og kommunale ordregivere er fra 1. januar 2014 forpligtet til i relevante udbud efter ”følg eller forklar”-princippet at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.

Hjørring kommune har d. 2. maj 2014, indgået en frivillig partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og EUC Nord.

Samarbejdet skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse inden for byggefagene på EUC Nord, og at der som grundlag for dette tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser.

I aftalens løbetid erstatter partnerskabsaftalen på Bygge- og anlægsområdet Hjørring Kommunes generelle retningslinjer, som de fremgår af kommunens indkøbs- og udbudspolitik samt udbudsstrategi for konkurrenceudsættelse, idet det antages, at nærværende partnerskabsaftale vil bidrage til oprettelsen af de nødvendige elev- og praktikstillinger.

Områdefornyelse i Hirtshals – Byens hjerte og wayfinding

Hjørring Kommune har besluttet at gennemføre 2. del af Områdefornyelse i Hirtshals: "Hirtshals 100 år efter – en ny identitetsskabende fortælling", Byens hjerte og wayfinding.

Områdefornyelsen skal bringe Hirtshals stedbundne potentialer i spil og gøre den til en by med et interessant samspil mellem bymidte, havn og natur. By og havn skal så at sige "finde hinanden" igen ved, at byen opgraderes. Byen skal være synlig, have noget at byde på og igen blive interessant for private investeringer.

Opgaven omfatter totalrådgivning i form af landskabsarkitekt- og ingeniørrådgivning med inddragelse af trafik-, design- og formidlingskompetencer i nødvendigt omfang i forbindelse med følgende projekter:

• Koncept for wayfinding i Hirtshals
• Konkrete wayfindingprojekter og -tiltag
• Opgradering og aktivering af Havnegade og Hjørringgade
• Aktivitetsbåndet i Jernbanegade

Anlægsarbejdets planlægges udført fra primo januar – primo december 2021.

Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes senest d. 30. marts kl. 12.00, via Mercell-system.

Tilbudsfrist er d. 4. juni kl. 12.00, tilbud fremsendes via Mercell-system.

Materialet kan tilgås via følgende link: https://permalink.mercell.com/124854195.aspx

Hjørring Kommune udbyder Dynamisk indkøbssystem på energimærkning

Hjørring Kommune udbyder et dynamisk indkøbssystem vedrørende indkøb af energimærkning af kommunale bygninger.

Udbuddet gennemføres på vegne af Hjørring Kommune og dennes enheder.

Formålet med udbuddet er at sikre, at enhederne kan foretage indkøb ved anvendelse af det dynamiske indkøbssystem for derigennem at få opfyldt udbudsforpligtelsen. Derudover er hensigten at sikre et attraktivt dynamisk indkøbssystem, der lever op til enhedernes indkøbsbehov, og som er nemt at anvende.
Hjørring Kommune har valgt at udbyde aftaleområdet energimærkning som et dynamisk indkøbssystem, idet markedet og behovet for energimærkning er dynamisk og i konstant udvikling. Det er Hjørring Kommunes vurdering at et dynamisk indkøbssystem i højere grad kan tilgodese indkøbsbehovet, fremfor en traditionel rammeaftale.

Der henvises til udbudsbetingelser hvor der er en opdeling:

Del 1: Introduktion til et dynamisk indkøbssystem
Del 2: Udbuddet og optagelse som deltager i det dynamiske indkøbssystem
Del 3: Gennemførelse af konkrete indkøb via det dynamiske indkøbssystem

Forventet tidsplan:

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet den 10. juni 2020
Frist for anmodning om optagelse i systemet den 17. juni 2020, kl. 12.00
Forventet underretning om optagelse i systemet uge 28 2020
Karensperiode hvor der ikke behandles ansøgninger om optagelse i systemet den 17. juni – 9. august 2020
Åbning af det dynamiske indkøbssystem den 10. august 2020
Tidspunkt for genoptagelse af behandling af ansøgninger og spørgsmål den 10. august 2020
Opfordring til afgivelse af tilbud den 10. august 2020

Adgang til materialet:

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/130193685.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support:

Telefon 63 13 37 05 eller mail til support.dk@mercell.com

Indkøb & Udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk
Telefon: 72 33 32 26

Udbud af fritvalgsydelser i borgers eget hjem i Hjørring Kommune (hjemmepleje)

Hjørring Kommune udbyder fritvalgsydelser i borgers eget hjem (hjemmepleje).

Kontraktens omfang:
Hjørring Kommune skal pr. 1. marts 2021 have ny aftale med en privat leverandør om levering af fritvalgsydelser i borgers eget hjem (hjemmepleje). Kontrakten omfatter levering af ydelser jævnfør Serviceloven §§ 83, 83a, 84, og Sundhedsloven § 138.

Frist for spørgsmål til spørgemøde via Mercell: 21. september 2020 kl. 23.59
Spørgemøde mellem Hjørring Kommune og potentielle tilbudsgivere: 2. oktober 2020 kl. 10.00 på Hjørring Rådhus
Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell: 8. oktober 2020 kl. 23.59
Frist for afgivelse af tilbud via Mercell: 20. oktober 2020 kl. 23.59
Forventet kontraktstart: 15. december 2020
 

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/136405428.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support: Telefon 63 13 37 00 eller mail til danmark@mercell.com