Aktuelle udbud og licitationer

Vær altid opdateret med de seneste udbud og licitationer: Abonner på siden og modtag en mail, når der sker noget nyt.

Hjørring Kommunes elektroniske udbudssystem

Hjørring Kommune har indkøbt et elektronisk udbudsværktøj, Mercell, hvor du kan finde udbud af større og mindre indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Hvordan får jeg oplysninger?

I udbudsbekendtgørelsen og her på siden, under det aktuelle udbud, kan du læse hvordan du får adgang til et ønsket udbudsmateriale.

Det er gratis for dig at blive oprettet i Mercell, downloade udbudsmateriale samt afgive tilbud.

 

For yderligere spørgsmål kan du kontakte:

Hjørring Kommune Indkøb og Udbud på tlf: 72 33 32 28 

Mercell Danmark tlf. 63 13 37 00

 Se aktuelle udbud og licitationer her

Forpagtning af landbrugsarealer i Hjørring Bjerge

Hjørring Kommune udbyder arealer til forpagtning på Toelhøjvej 35, 9800 Hjørring

Arealerne bortforpagtes til afgræsning og skal betragtes som naturgenopretning. Du kan se bestemmelserne for området i nedenstående forpagtningskontrakt.

Vi skal have dit bud senest fredag den 28. februar 2020.

Indtast dit bud på arealet her:

Indtast CVR nr. her (hvis du byder som virksomhed)
Indtast din adresse her
Indtast dit postnummer her
Indtast by her
Indtast dit telefonnr. her
Indtast dit bud pr. hektar her
Indtast dit samlede bud her
Indtast eventuelle bemærkninger her

Du kan også indsende dit bud på e-mail til llj@hjoerring.dk eller pr. brev til: Hjørring Kommune, Team Administration, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - Mærk kuverten ”Jordforpagtninger

Hjørring Kommune udbyder EU-udbud på vask og leje af måtter

Hjørring Kommune udbyder EU-Udbud på vegne af Fællesindkøb Nord.

Deltagende kommuner: 

 • Hjørring Kommune 
 • Jammerbugt kommune 
 • Thisted kommune 

Udbudsansvarlig:
Indkøb & Udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
Hjørring Kommune

Den udbudte genstand:
Udbuddet omfatter rammeaftale på vejledning, leje, vask, levering, afhentning af måtter, herunder udlægning/skift af måtter på Ordregivers nuværende og fremtidige enheder/institutioner i forskellige størrelser og antal, sommer/vinter.

Måttekategorier:

 • Bomuld
 • Nylon/Kunststof
 • Logo
 • Børne
 • Special

 Tidsplan:

 • Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell er den 30. januar 2020
 • Frist for modtagelse af tilbud via Mercell er den 6. februar 2020 kl. 12.00
 • Forventet kontraktindgåelse er uge 13.
 • Forventet implementeringsperiode er 3 måneder før driftsperioden.
 • Forventet driftsperiode er den 15. juni 2020

Udbudsmateriale:
Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: http://permalink.mercell.com/120506748.aspx

Tekniske spørgsmål:
Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support: Telefon 63 13 37 00 eller mail til danmark@mercell.com

 

EU-udbud på om- og udbygning på Aage Holms Vej 8

Hjørring Kommune udbyder totalrådgivning på om- og udbygning af Aage Holms Vej 8 i offentligt EU-udbud. Projektet omfatter 12 nye boliger til multihandicappede, som integreres med eksisterende bygninger og dets funktioner.

Den udbudte ydelse omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af 12 nye bo-enheder samt servicearealer.

Der indgås kontrakt for totalrådgivning på grundlag af samlet udbudsmateriale, og opgaven skal udførelse henhold til de krav og forudsætninger, som er beskrevet i opgavebeskrivelse, ydelsesbeskrivelsen og kontraktens bestemmelser.

Aftalen indgås på grundlag af kontraktudkast, som er en del af udbudsgrundlaget. Den endelige kontrakt vil blive tilrettet i overensstemmelse med det vindende tilbud.

Samlet opgave forventes udført i henhold til hovedtidsplan for projektet.

Hent udbudsmaterialet via Mercell her

Dynamisk indkøbssystem på affaldscontainere

Hjørring Kommune har gennemført udbud på et dynamisk indkøbssystem vedrørende indkøb af henholdsvis fuldt nedgravede, semi nedgravede og andre typer af affaldscontainere. Alle typer skal tømmes med kran. Udbuddet er gennemført på vegne af Hjørring Kommune og dennes enheder.

Formålet med udbuddet er at sikre, at enhederne kan foretage indkøb ved anvendelse af det dynamiske indkøbssystem for derigennem at få opfyldt udbudsforpligtelsen. Derudover er hensigten at sikre et attraktivt dynamisk indkøbssystem, der lever op til enhedernes indkøbsbehov, og som er nemt at anvende.

Hjørring Kommune har valgt at udbyde aftaleområdet affaldscontainere som et dynamisk indkøbssystem, idet markedet for affaldscontainere er dynamisk og i konstant udvikling. Det er Hjørring Kommunes vurdering, at et dynamisk indkøbssystem i højere grad kan tilgodese indkøbsbehovet med et tidssvarende sortiment i forhold til de produkter, som udbydes og købes i systemet, fremfor en traditionel rammeaftale.

Afgivelse af tilbud

For at afgive tilbud på konkrete indkøb, skal man være optaget som deltager i det dynamiske indkøbssystem under den specifikke kategori.

Der henvises til udbudsbetingelserne hvor der er en opdeling:

Del 1: Introduktion til et dynamisk indkøbssystem
Del 2: Udbuddet og optagelse som deltager i det dynamiske indkøbssystem
Del 3: Gennemførelse af konkrete indkøb via det dynamiske indkøbssystem

Forventet tidsplan:

Karensperiode hvor der ikke behandles ansøgninger om optagelse i systemet den 9. juli – 8. august 2018
Åbning af det dynamiske indkøbssystem den 9. august 2018
Tidspunkt for genoptagelse af behandling af ansøgninger og spørgsmål den 9. august 2018

Deltagere:

På nedenstående link forefindes en ajourført liste med deltagere.
Deltagerliste

 

Adgang til materialet:

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/83870391.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support:

Telefon 63 13 37 05 eller mail til support.dk@mercell.com

Indkøb og Udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk 
Telefon: 72 33 32 26

Dynamisk udbudssystem

Du kan nu igennem Statens og Kommunernes Indkøbsservice oprette dig som leverandør igennem deres dynamiske udbudssystem og byde ind på aftaler via systemet.

Nedenfor er der en vejledning til systemet:

Leverandørvejledning

 

Social klausul om uddannelses- og praktikaftaler

Regionale og kommunale ordregivere er fra 1. januar 2014 forpligtet til i relevante udbud efter ”følg eller forklar”-princippet at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.

Hjørring kommune har d. 2. maj 2014, indgået en frivillig partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og EUC Nord.

Samarbejdet skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse inden for byggefagene på EUC Nord, og at der som grundlag for dette tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser.

I aftalens løbetid erstatter partnerskabsaftalen på Bygge- og anlægsområdet Hjørring Kommunes generelle retningslinjer, som de fremgår af kommunens indkøbs- og udbudspolitik samt udbudsstrategi for konkurrenceudsættelse, idet det antages, at nærværende partnerskabsaftale vil bidrage til oprettelsen af de nødvendige elev- og praktikstillinger.

Projektkonkurrence i forbindelse med opførelse af ny Kulturskole

Hjørring Kommune indbyder hermed virksomheder som kan forestå totalrådgivning til at ansøge om prækvalifikation og derefter, hvis udvalgt, at afgive tilbud på totalrådgivning i form af et konkurrenceprojekt i forbindelse med opførelse af en ny kulturskole i Hjørring i henhold til udbudsbekendtgørelse af offentliggørelse i EU-tidende.

Udbuddet gennemføres efter udbudsloven, lov nr. 1564 af 15.12.2015 - afsnit II, som en projektkonkurrence iht. § 84-92. Der gennemføres hermed en indledende prækvalifikation, hvor interesserede aktører kan ansøge om deltagelse i tilbudsgivningen.

Efter prækvalifikationen kan de ansøgere, som udvælges af ordregiver, deltage i projektkonkurrencen og afgive tilbud.

Ordregiver har efterfølgende til hensigt at tildele en tjenesteydelseskontrakt vedr. totalrådgivning på projektet, som tildeles iht. udbudslovens § 82 udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse er d. 16. marts 2020 kl. 14.00 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt og kan hentes via Mercell