Aktuelle udbud og licitationer

Vær altid opdateret med de seneste udbud og licitationer: Abonner på siden og modtag en mail, når der sker noget nyt.

Hjørring Kommunes elektroniske udbudssystem

Hjørring Kommune har indkøbt et elektronisk udbudsværktøj, Mercell, hvor du kan finde udbud af større og mindre indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Hvordan får jeg oplysninger?

I udbudsbekendtgørelsen og her på siden, under det aktuelle udbud, kan du læse hvordan du får adgang til et ønsket udbudsmateriale.

Det er gratis for dig at blive oprettet i Mercell, downloade udbudsmateriale samt afgive tilbud.

 

For yderligere spørgsmål kan du kontakte:

Hjørring Kommune Indkøb og Udbud på tlf: 72 33 32 28 

Mercell Danmark tlf. 63 13 37 00

 Se aktuelle udbud og licitationer her

Forpagtning af City Camping Hjørring, Idræts Allé 45, Hjørring

Hjørring Kommune udbyder forpagtningen af City Camping Hjørring, Idræts Allé 45, Hjørring.

City Camping Hjørring er en campingplads med tilhørende facilitetsbygninger med kontor og lejrchefbolig, bygninger med fællesrum og kontor, 23 campinghytter, 150 pladser, 20 vinterpladser og pool-område.

Leje har den indvendige vedligeholdelsesforpligtigelse. Den udvendig vedligeholdelse aftales nærmere. Udlejer har vedligeholdelsesforpligtigelsen for teknikken omkring friluftsbadet i det, der skal være offentlig adgang til friluftsbadet. Udlejer kan til enhver tid indstille driften af friluftsbadet.

Forpagtningen udbydes fra 1. november 2019 til 31. oktober 2026.

Forpagtningen overtages i den stand, hvori det er og forefindes på overtagelsestidspunktet.

Du er velkommen til at kontakte Allan Kaup-Nielsen for nærmere information og besigtigelse enten på mail allan.kaup-nielsen@hjoerring.dk eller på 41226511.

Forpagtningen udbydes uden mindste pris. Bud skal afgives til grundsalg@hjoerring.dk senest den 4. juni kl. 10.00. Tilbudsgiver med den højeste årlige forpagtningssum vinder forpagtningen under forbehold for Byrådets godkendelse.

Social klausul om uddannelses- og praktikaftaler

Regionale og kommunale ordregivere er fra 1. januar 2014 forpligtet til i relevante udbud efter ”følg eller forklar”-princippet at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.

Hjørring kommune har d. 2. maj 2014, indgået en frivillig partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og EUC Nord.

Samarbejdet skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse inden for byggefagene på EUC Nord, og at der som grundlag for dette tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser.

I aftalens løbetid erstatter partnerskabsaftalen på Bygge- og anlægsområdet Hjørring Kommunes generelle retningslinjer, som de fremgår af kommunens indkøbs- og udbudspolitik samt udbudsstrategi for konkurrenceudsættelse, idet det antages, at nærværende partnerskabsaftale vil bidrage til oprettelsen af de nødvendige elev- og praktikstillinger.

Dynamisk udbudssystem

Du kan nu igennem Statens og Kommunernes Indkøbsservice oprette dig som leverandør igennem deres dynamiske udbudssystem og byde ind på aftaler via systemet.

Nedenfor er der en vejledning til systemet:

Leverandørvejledning

 

Dynamisk indkøbssystem på affaldscontainere

Hjørring Kommune har gennemført udbud på et dynamisk indkøbssystem vedrørende indkøb af henholdsvis fuldt nedgravede, semi nedgravede og andre typer af affaldscontainere. Alle typer skal tømmes med kran. Udbuddet er gennemført på vegne af Hjørring Kommune og dennes enheder.

Formålet med udbuddet er at sikre, at enhederne kan foretage indkøb ved anvendelse af det dynamiske indkøbssystem for derigennem at få opfyldt udbudsforpligtelsen. Derudover er hensigten at sikre et attraktivt dynamisk indkøbssystem, der lever op til enhedernes indkøbsbehov, og som er nemt at anvende.

Hjørring Kommune har valgt at udbyde aftaleområdet affaldscontainere som et dynamisk indkøbssystem, idet markedet for affaldscontainere er dynamisk og i konstant udvikling. Det er Hjørring Kommunes vurdering, at et dynamisk indkøbssystem i højere grad kan tilgodese indkøbsbehovet med et tidssvarende sortiment i forhold til de produkter, som udbydes og købes i systemet, fremfor en traditionel rammeaftale.

Afgivelse af tilbud

For at afgive tilbud på konkrete indkøb, skal man være optaget som deltager i det dynamiske indkøbssystem under den specifikke kategori.

Der henvises til udbudsbetingelserne hvor der er en opdeling:

Del 1: Introduktion til et dynamisk indkøbssystem
Del 2: Udbuddet og optagelse som deltager i det dynamiske indkøbssystem
Del 3: Gennemførelse af konkrete indkøb via det dynamiske indkøbssystem

Forventet tidsplan:

Karensperiode hvor der ikke behandles ansøgninger om optagelse i systemet den 9. juli – 8. august 2018
Åbning af det dynamiske indkøbssystem den 9. august 2018
Tidspunkt for genoptagelse af behandling af ansøgninger og spørgsmål den 9. august 2018

Deltagere:

På nedenstående link forefindes en ajourført liste med deltagere.
Deltagerliste

 

Adgang til materialet:

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/83870391.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support:

Telefon 63 13 37 05 eller mail til support.dk@mercell.com

Indkøb og Udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk 
Telefon: 72 33 32 26

Godkendelsesbetingelser for tøjvask i eget hjem

Hjørring Kommune ønsker at udlicitere tøjvask for visiterede borgere i eget hjem og søger derfor leverandører til opgaven. Ansøgningen omfatter den del af praktisk bistand, der vedrører vask af visiterede borgeres tøj og linned. Ydelsen omfatter afhentning, vask, tørretumbling, pakning og aflevering i sådan stand at borgeren uden videre kan benytte tøjet.

Frist for modtagelse af ansøgning: 23. november 2018 kl. 18.00 hvis man ønsker kontraktstart den 4. februar 2019, ellers modtages ansøgninger løbende.
Forventet kontraktindgåelse: Uge 48, hvis kontraktstart ønskes den 4. februar 2019
Forventet kontraktstart: 4. februar 2019

Betingelser

Rammeaftale

Rammeaftalebilag 1 - Kravspecifikation

Rammeaftalebilag 2 - Kvalitetsstandard

Rammeaftalebilag 3 - Ansøgningsskabelon

Rammeaftalebilag 4 - Databehandleraftale

Ved spørgsmål til ovenstående dokumenter, kan udbudskonsulent Ivan Meic kontaktes på e-mail ivan.meic@hjoerring.dk

Udbud af prisaftale på tandproteser

Hjørring Kommune udbyder prisaftale på tandproteser.

Kontraktens omfang:
Formålet med prisaftalen er at fastlægge priser for tandproteser som beregningsgrundlag for bevillingen af støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.  Prisaftalen vil danne grundlaget for Hjørring Kommunes bevillinger af tilskud til tandproteser i henhold til lovgivningen på området, som sikrer, at borgerne får muligheden for at indkøbe tandprotese til en pris, der ligger inden for den tildelte bevilling.

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell: 1. marts 2019 kl. 23.59
Frist for modtagelse af tilbud via Mercell: 8. marts 2019 kl. 12.00
Forventet kontraktindgåelse: uge 13
Forventet kontraktstart: 1. april 2019

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/98879678.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support: Telefon 63 13 37 00 eller mail til danmark@mercell.com

Udbud på rengøring til Hjørring Kommunes daginstitutioner

Hjørring Kommune udbyder rengøringsydelser til nedenstående daginstitutioner.

Udbuddet omfatter rengøring bestående af gulvrengøring, inventarrengøring, trappevask mv. Ydelsen omfatter daglig rengøring, herunder fjernelse af både løst og fastsiddende snavs på inventar og gulve i forskellige rumtyper, samt rengøring af toiletter, vådrum og køkkener.

 

Udbuddet er opdelt i delaftaler:

Delaftale 1:

 1. Børnehuset ved Kilden
 2. Børnehuset ved Bjergene (2 huse ved siden af hinanden)
 3. Børnehuset Kingo-Spiren
 4. Børnehaven Eventyrhuset
 5. Børnehuset Astrup
 6. Børnehuset Bjergby
 7. Børnehuset Horne
 8. Børnehuset Emmersbæk
 9. Børnehuset Tornby

Delaftale 2:

 1. Børnehaven Albert
 2. Børnehaven Aage
 3. Vuggestuen Lundtoftevej
 4. Børnehuset Bjørnen
 5. Børnehuset Bagterp og Viben
 6. Børnehusene i Vrå (3 huse på forskellige adresser)
 7. Børnehuset Hundelev
 8. Børnehaven Hyttefadet
 9. Børnehaven Emilie
 10. Børnehaven Vilesvej
 11. Børnehuset Møllehaven
 12. Børnenes Hus Lendum

 

Der er mulighed for at besigtige de af udbuddet omfattede daginstitutioner. Besigtigelsen vil foregå på følgende datoer:

D. 13. marts 2019 kl. 9.00

D. 15. marts 2019 kl. 9.00

Tilmelding til besigtigelsen skal ske via Mercell’s beskedfunktion, senest d. 12. marts 2019 kl. 12.00. Her skal oplyses forventet antal personer, der deltager i besigtigelsen.

 

Der gælder følgende frister for udbuddet:

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell er d. 4. april 2019, kl. 23.59

Frist for modtagelse af tilbud via Mercell er d. 11. april 2019, kl. 12.00

 

Forventet kontraktstart er d. 1. juli 2019.

Børnehuset Bjergby har dog udskudt kontraktstart d. 1. september 2019.

 

For yderligere oplysninger om udbuddet, kan anvendes følgende link til Mercell, hvorfra udbudsmaterialet kan downlodes:

https://permalink.mercell.com/101433488.aspx

Udbud af frokostordning til daginstitutioner i Hjørring Kommune

Hjørring Kommune udbyder frokostordning til daginstitutioner.

Hjørring Kommune udbyder produktion og levering af frokostmåltid som en samlet ydelse til daginstitutioner, i form af kolde og lune retter samt madpakker til udflugter mv. Dette betyder, at øvrige måltider ikke er omfattet af det udbudte område.
Frokosten skal følge Fødevarestyrelsens anbefalinger på området.

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell: 03. maj 2019, kl. 23.59
Frist for modtagelse af tilbud via Mercell: 10. maj 2019, kl. 12.00
Forventet kontraktindgåelse: uge 24 
Forventet kontraktstart: 1. august 2019

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/102994633.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support: Telefon 63 13 37 00 eller mail til danmark@mercell.com

 

Hjørring Kommune udbyder EU-udbud af belægningsarbejde på veje

Bekendtgørelses nummer i EUT S 2019/S 073-171759

Udbuddet omfatter en rammeaftale inden for følgende kategorier:

Varmblandet asfalt

 • Slidlag
 • Bærelag
 • Belægningsudskiftning

Kold asfalt

 • Overfladebehandlinger

Andre arbejder

 • Affræsning før belægningsudskiftninger
 • Affræsning af vejmarkeringer, kantstriber, midterstriber og spærreflader samt symboler
 • Arbejder med riste og dæksler

 

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell er den 13. maj 2019
Frist for modtagelse af tilbud via Mercell er den 20. maj 2019 kl. 12.00
Forventet kontraktindgåelse er uge 25, 2019.

Bemærk: Ordregiver stiller ikke krav om, at der skal anvendes klausuler, om uddannelses- eller praktikaftaler, i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Ordregiver vurderer, at eksisterende samarbejdsaftale på området er fyldestgørende.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/102831610.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support: Telefon 63 13 37 00 eller mail til danmark@mercell.com

Indkøb og Udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk
Telefon: 72 33 32 26

 

 

 

Hjørring Kommune udbyder EU-udbud: Asfalt til lappeholdet

2019/S 092-221677 

Hjørring Kommune udbyder EU-udbud: Asfalt til lappeholdet

Udbuddet omfatter en rammeaftale inden for følgende kategorier:

Varmblandet asfalt
Som udgangspunkt leveres en efter fabrikantens forskrift brugbar asfalt som fx en PA 4t 330/430 eller lignende. Asfalten skal være egnet til lapning af huller af enhver art.

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell er den 5. juni 2019
Frist for modtagelse af tilbud via Mercell er den 12. juni 2019 kl. 12.00
Forventet kontraktindgåelse er uge 28, 2019.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/105304160.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support: Telefon 63 13 37 00 eller mail til danmark@mercell.com

Indkøb & Udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk
Telefon: 72 33 32 26