Aktuelle udbud og licitationer

Vær altid opdateret med de seneste udbud og licitationer: Abonner på siden og modtag en mail, når der sker noget nyt.

Hjørring Kommunes elektroniske udbudssystem

Hjørring Kommune har indkøbt et elektronisk udbudsværktøj, Mercell, hvor du kan finde udbud af større og mindre indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Hvordan får jeg oplysninger?

I udbudsbekendtgørelsen og her på siden, under det aktuelle udbud, kan du læse hvordan du får adgang til et ønsket udbudsmateriale.

Det er gratis for dig at blive oprettet i Mercell, downloade udbudsmateriale samt afgive tilbud.

 

For yderligere spørgsmål kan du kontakte:

Hjørring Kommune Indkøb og Udbud på tlf: 72 33 32 28 

Mercell Danmark tlf. 63 13 37 00

 Se aktuelle udbud og licitationer her

Udbud af erhvervslejekontrakt for leje af Vendelbohus i Hjørring

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt fra onsdag den 12. december kl. 12.

Social klausul om uddannelses- og praktikaftaler

Regionale og kommunale ordregivere er fra 1. januar 2014 forpligtet til i relevante udbud efter ”følg eller forklar”-princippet at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.

Hjørring kommune har d. 2. maj 2014, indgået en frivillig partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og EUC Nord.

Samarbejdet skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse inden for byggefagene på EUC Nord, og at der som grundlag for dette tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser.

I aftalens løbetid erstatter partnerskabsaftalen på Bygge- og anlægsområdet Hjørring Kommunes generelle retningslinjer, som de fremgår af kommunens indkøbs- og udbudspolitik samt udbudsstrategi for konkurrenceudsættelse, idet det antages, at nærværende partnerskabsaftale vil bidrage til oprettelsen af de nødvendige elev- og praktikstillinger.

Dynamisk udbudssystem

Du kan nu igennem Statens og Kommunernes Indkøbsservice oprette dig som leverandør igennem deres dynamiske udbudssystem og byde ind på aftaler via systemet.

Nedenfor er der en vejledning til systemet:

Leverandørvejledning

 

Dynamisk indkøbssystem på affaldscontainere

Hjørring Kommune har gennemført udbud på et dynamisk indkøbssystem vedrørende indkøb af henholdsvis fuldt nedgravede, semi nedgravede og andre typer af affaldscontainere. Alle typer skal tømmes med kran. Udbuddet er gennemført på vegne af Hjørring Kommune og dennes enheder.

Formålet med udbuddet er at sikre, at enhederne kan foretage indkøb ved anvendelse af det dynamiske indkøbssystem for derigennem at få opfyldt udbudsforpligtelsen. Derudover er hensigten at sikre et attraktivt dynamisk indkøbssystem, der lever op til enhedernes indkøbsbehov, og som er nemt at anvende.

Hjørring Kommune har valgt at udbyde aftaleområdet affaldscontainere som et dynamisk indkøbssystem, idet markedet for affaldscontainere er dynamisk og i konstant udvikling. Det er Hjørring Kommunes vurdering, at et dynamisk indkøbssystem i højere grad kan tilgodese indkøbsbehovet med et tidssvarende sortiment i forhold til de produkter, som udbydes og købes i systemet, fremfor en traditionel rammeaftale.

Afgivelse af tilbud

For at afgive tilbud på konkrete indkøb, skal man være optaget som deltager i det dynamiske indkøbssystem under den specifikke kategori.

Der henvises til udbudsbetingelserne hvor der er en opdeling:

Del 1: Introduktion til et dynamisk indkøbssystem
Del 2: Udbuddet og optagelse som deltager i det dynamiske indkøbssystem
Del 3: Gennemførelse af konkrete indkøb via det dynamiske indkøbssystem

Forventet tidsplan:

Karensperiode hvor der ikke behandles ansøgninger om optagelse i systemet den 9. juli – 8. august 2018
Åbning af det dynamiske indkøbssystem den 9. august 2018
Tidspunkt for genoptagelse af behandling af ansøgninger og spørgsmål den 9. august 2018

Deltagere:

På nedenstående link forefindes en ajourført liste med deltagere.
Deltagerliste

 

Adgang til materialet:

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/83870391.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support:

Telefon 63 13 37 05 eller mail til support.dk@mercell.com

Indkøb og Udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk 
Telefon: 72 33 32 26

Udbud på levering af dentale forbrugsartikler til Fællesindkøb Nord

Fællesindkøb Nord: Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune, Jammerbugt Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Thisted Kommune, udbyder levering af dentale forbrugsartikler.

Levering vil finde sted til alle deltagende kommuners kommunale tandklinikker.

 

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell: d. 15. november 2018, kl. 23.59

Frist for modtagelse af tilbud via Mercell: d. 29. november 2018, kl. 12.00

Forventet Kontraktstart: d. 1. april 2019

 

Det samlede udbudsmateriale, herunder rettelsesblade er tilgængeligt via Mercell, og kan downloades via link: https://my.mercell.com/permalink/93547162.aspx

 

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell's Support: telefon 63 13 37 00 eller mail til danmark@mercell.com.

Udbud af lægekonsulentydelser

Hjørring Kommune udbyder lægekonsulentydelser.

Kontraktens omfang:
I ordregivers sagsbehandling i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats, er der i en række sager behov for lægefaglig rådgivning i form af lægekonsulentydelser.
Den udbudte opgave omfatter lægefaglige rådgivning, hvor lægekonsulenten klarlægger betydningen af de helbredsmæssige oplysninger i forhold til borgerens funktionsevne med henblik på, at Hjørring Kommune kan forestå en korrekt vurdering af den enkelte borgers muligheder for arbejde eller uddannelse.

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell: 14. november 2018 kl. 23.59
Frist for modtagelse af tilbud via Mercell: 21. november kl. 12.00
Forventet kontraktindgåelse: uge 51
Forventet kontraktstart: 1. januar 2019

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/93334128.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support: Telefon 63 13 37 00 eller mail til danmark@mercell.com

Godkendelsesbetingelser for tøjvask i eget hjem

Hjørring Kommune ønsker at udlicitere tøjvask for visiterede borgere i eget hjem og søger derfor leverandører til opgaven. Ansøgningen omfatter den del af praktisk bistand, der vedrører vask af visiterede borgeres tøj og linned. Ydelsen omfatter afhentning, vask, tørretumbling, pakning og aflevering i sådan stand at borgeren uden videre kan benytte tøjet.

Frist for modtagelse af ansøgning: 23. november 2018 kl. 18.00 hvis man ønsker kontraktstart den 4. februar 2019, ellers modtages ansøgninger løbende.
Forventet kontraktindgåelse: Uge 48, hvis kontraktstart ønskes den 4. februar 2019
Forventet kontraktstart: 4. februar 2019

Betingelser

Rammeaftale

Rammeaftalebilag 1 - Kravspecifikation

Rammeaftalebilag 2 - Kvalitetsstandard

Rammeaftalebilag 3 - Ansøgningsskabelon

Rammeaftalebilag 4 - Databehandleraftale

Ved spørgsmål til ovenstående dokumenter, kan udbudskonsulent Ivan Meic kontaktes på e-mail ivan.meic@hjoerring.dk

2018/S 224-512687 EU-Udbud vedr. tømning af vejbrønde mv.

Hjørring Kommune udbyder EU-Udbud vedr. tømning af vejbrøde mv.

Udbuddet omfatter en rammeaftale inden for følgende kategorier:

  • Tømning af vejbrønde
  • Tømning og rensning af sandfangsbrønde samt spuling af rørunderføringer
  • Rensning og spuling af linjeafvanding
  • Rensning og spuling af dræn
  • Regningsarbejde

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet via Mercell er den 13. december 2018
Frist for modtagelse af tilbud via Mercell er den 20. december 2018 kl. 12.00
Forventet kontraktindgåelse er uge 6, 2019.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via Mercell, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades via link: https://permalink.mercell.com/95248653.aspx

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst Mercell’s Support: Telefon 63 13 37 00 eller mail til danmark@mercell.com

Indkøb og Udbud
Udbudskonsulent Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk
Telefon: 72 33 32 26