Partnerskabsaftaler

I Hjørring Kommune er vi glade for partnerskabsaftaler.

Hjørring Kommune ser partnerskabsaftaler imellem erhvervsuddannelsesinstitutioner, arbejdsgiverforeninger, fagbevægelse og Hjørring Kommune som mere end blot en aftale.

De har det hovedformål at skaffe flere unge på erhvervsuddannelserne praktikpladser i virksomheder frem for i skolepraktik. En god partnerskabsaftale er et fælles mål - til gode for alle, en win-win-situation, hvor:

  • Lokale virksomheder sikres kvalificeret arbejdskraft - og hermed fremtidig konkurrencekraft
  • Unge kommer i praktik i en virksomhed frem for i skolepraktik – og derfor i højere grad motiveres til at gennemføre uddannelsen
  • Ledige får de bedste muligheder for at komme i arbejde ved at vælge at uddanne sig i en branche, hvor der spås om mangel på arbejdskraft i fremtiden
  • Kommunens borgere sikres, da vi uddanner faglærte, der skal være med til at forsørge os alle i fremtiden

Vil du vide mere om partnerskabsaftaler, er du velkommen til at kontakte René C. Thorsen fra Arbejdsmarkedsforvaltningen på tlf. 7233 6282.

Du er også velkommen til at skrive til rene.c.thorsen@hjoerring.dk