Ophængning af valgplakater

Her kan du læse om reglerne for ophængning af valgplakater på offentlige- og private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Download og læs Vejdirektoratets folder om valgplakater på vejarealer

En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2. Valgplakaten skal altid være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

Det kræver ikke forudgående tilladelse at ophænge en valgplakat, og partiet eller kandidaten skal blot overholde gældende regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

På valgdagen er det ikke tilladt, at have valgplakater på valgsteder

Det gælder imidlertid kun på valgdagen. Den 1. juni skal alle valgplakater være fjernet på valgstedernes matrikler. Det er kandidaternes ansvar at plakater, der er ophængt ved et afstemningssted, er fjernet inden valgdagens begyndelse.