Handicappedes rettigheder ved valg

Som handicappet har du måske svært ved at komme til afstemningsstedet, når der er valg. Se her hvilke muligheder du har for at stemme på anden vis eller hvilke muligheder du har for at få hjælp til at stemme. Der er stemmerum velegnet til handicappede på alle valgsteder med god plads til kørestol og indrettet med hjælpemidler.

På valgstedet i Højene Hallen vil et stemmerum endvidere være indrettet med hæve-/sænkebord samt et forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres af dig.

Sådan kan du få hjælp til at sætte dit kryds

Vurderer du, at et valgsted er bedre egnet for dig end det valgsted, du hører til, kan du søge om at blive overflyttet, så du kan stemme dér på valgdagen.

Hvis du ønsker at ansøge om flytning af valgsted, skal du senest den 24. maj kl. 12.00 indsende ansøgning om flytning til Borgerservice.

Ansøg om flytning af valgsted

Mere om handicappedes rettigheder og muligheder

Hvis du på valgdagen har svært ved at komme ind i valglokalet, kan du blive ude i bilen og stemme derfra.

Det kræver blot, at du får kontakt til en valgstyrerende medarbejder på valgstedet, som sørger for, at der kommer to personer ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel stemmeurne. Selvom du sidder i bilen, gælder det stadig, at ingen må se, hvad du stemmer (med mindre du har brug for hjælp til at få sat krydset det sted, du ønsker det).

Hvis du har brug for hjælp til at få læst stemmesedlen op eller til at sætte krydset, kan du sige det til de hjælpere, som står udenfor stemmeboksene. De vil sørge for, at to udpegede personer (valgstyrere eller tilforordnede) går med ind i stemmeboksen og hjælper dig.

Du kan godt nøjes med at få hjælp til at få forklaret stemmesedlens indhold og få vejledning om fremgangsmåden, hvorefter du selv kan sætte krydset, uden at andre ser det. Hvis du får lavet en fejl, kan du altid få ombyttet stemmesedlen.

For at få hjælp til at stemme kræver det, at du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig med at sætte krydset, utvetydigt kan fortælle dem, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på. Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra. Ingen af hjælperne må give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller en bestemt kandidat. Heller ikke en personlig hjælper.

Hvis du har en person med, som du ønsker hjælp af, kan denne person erstatte en af de to udpegede hjælpere. Du vil herefter få hjælp af din egen personlige hjælper plus en udpeget hjælper, som du ikke selv har valgt. Tidligere var det kun blinde og svagtseende vælgere, der kunne få lov til at udpege en personlig hjælper til at hjælpe dem med at stemme på valgdagen. Hvis det er synligt overfor hjælperne, at du er handicappet (har en "umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse"), kan du bede om kun at få hjælp af din personligt udpegede hjælper. Du vil herefter være alene i stemmeboksen med din egen hjælper.

De udpegede hjælpere (valgstyrer/tilforordnet) må ikke være nogen, som selv er opstillet som kandidat. Heller ikke kandidatens ægtefælle, samlever eller andre nærtstående må hjælpe ved stemmeafgivningen som myndighedsperson. Din egen personlige hjælper må dog gerne være kandidat eller nærtstående til en kandidat.