Ophængning af valgplakater

Her kan du læse om reglerne for ophængning af valgplakater på offentlige- og private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Download og læs Vejdirektoratets folder om valgplakater på vejarealer

En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2. Valgplakaten skal altid være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

Det kræver ikke forudgående tilladelse at ophænge en valgplakat, og partiet eller kandidaten skal blot overholde gældende regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

Valgplakater må ophænges fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen (den 4. maj), og skal tages ned igen inden for 8 dage efter valget (den 3. juni).

Hjørring Kommune nedtager ikke valgplakater på offentlige veje, der er ophængt lovligt, men hænger udenfor valgperioden, før 8 dage efter folketingsvalget. Det betyder, at valgplakater opsat til Europa-Parlamentsvalget, som efter loven skal nedtages 8 dage efter den 26. maj – altså senest den 3. juni - ikke vil blive nedtaget af Hjørring Kommune før 8 dage efter folketingsvalget den 5. juni.

Her må du ikke ophænge valgplakater

Det er ikke tilladt at ophænge valgplakater på et valgsteds matrikel. På kortet herunder finder du samtlige matrikler for valgstederne i Hjørring Kommune

Sådan er reglerne for ophængning af valgplakater (illustration)

Regler for ophængning af valgplakater

Kilde: Vejdirektoratet