Brevstemme til Europa-Parlamentsvalg

Fra den 15. april til den 23. maj kan du brevstemme i Hjørring kommunes Borgerservicecentre. Husk, at du kan reservere tid, når du skal afgive brevstemme i borgerservice Hjørring - så kommer du hurtigere til.

Reserver tid til at brevstemme i Borgerservice Hjørring

Se åbningstider for alle borgerservicecentre

Brevstemme i eget hjem

Vælgere, som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på afstemningsstedet på valgdagen kan brevstemme i eget hjem.

Hent skema til ansøgning om at brevstemme i eget hjem

Du kan også få udleveret blanketten af din hjemmeplejer. Bor du på plejehjem, kan du blot henvende dig til personalet for at komme til at stemme, så giver de Borgerservice besked om dit ønske.

Ansøgning om brevafstemning i hjemmet skal senest være Borgerservice Hjørring i hænde tirsdag den 14. maj kl. 18.00 på adressen Borgerservice Hjørring, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Afstemning i hjemmet og på plejecentrene kommer til at finde sted tirsdag 21. maj og onsdag 22. maj mellem kl. 8-17.
Alle, der indsender ansøgning, vil modtage digital post eller opkald om hvilken dag afstemning i hjemmet kommer til at ske.

Udvidede åbningstider

Borgerservice Hjørring holder ekstraordinært åbent for at brevstemme lørdag 11. og 18. maj kl. 10-13. Borgerservice Hirtshals, Sindal og Vrå holder ekstraordinært åbent lørdag den 18. maj 2019 fra kl. 10-13.

Sidste dag for at brevstemme er torsdag den 23. maj 2019 ved Borgerservice Hjørring fra kl. 9-17.

Legitimation

Legitimation i form af sundhedskort, pas, kørekort eller valgkort skal medbringes, når du ønsker at afgive din stemme.

Valgkortet bør være fremme hos dig senest den 21. maj 2019. Har du ikke modtaget dit valgkort på denne dato, kan du kontakte Borgerservice på telefon 72 33 33 33 eller på hjoerring@hjoerring.dk.

Når du vil brevstemme i Danmark

Hvis du har valgret til Europa-Parlamentsvalget, kan du vælge at brevstemme i stedet for at møde op og stemme på valgdagen.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

I Danmark kan du brevstemme her:
  • i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også brevstemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - spørg kommunen, hvor du kan brevstemme
  • på sygehuse, hvis du er indlagt
  • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
  • i fængsler, arresthuse, m.m., hvis du er indsat
  • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
  • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted (Christiansø m.fl.)
  • på danske havanlæg - fx boreplatforme - på  dansk område.

Du kan få flere oplysninger om at brevstemme hos kommunen eller Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Brevstemme fra udlandet

Hvis du bor i Danmark og opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet fra tirsdag den 26. februar 2019 (tre måneder før valgdagen).

Du kan brevstemme ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

Når du brevstemmer, skal du altid huske at medbringe gyldig legitimation, fx dit pas, kørekort eller gule sygesikringsbevis/sundhedskort.

Hvis du er udsendt af forsvaret, kan du brevstemme hos en brevstemmemodtager i forsvaret.

Hvis du gør tjeneste eller opholder dig som passager på et dansk skib i udenrigsfart eller er ansat på et dansk havanlæg – fx en boreplatform - kan du brevstemme på skibet eller havanlægget.

Vælgere, der bor i Danmark, men som opholder sig midlertidigt på Færøerne eller i Grønland, kan brevstemme på de færøske eller grønlandske folkeregistre eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren.

Danske statsborgere, der bor på Færøerne eller i Grønland, kan som udgangspunkt ikke stemme til Europa-Parlamentsvalget, fordi Færøerne og Grønland og Færøerne står uden for EU-samarbejdet.

Danske statsborgere, der midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan dog under visse betingelser og efter ansøgning bevare valgretten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Du kan læse mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside om ansøgning om optagelse på valglisten, hvis du midlertidigt opholder dig på Færøerne eller i Grønland.  

Frist

Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme i udlandet. Det er en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at blive sendt hjem og komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 9 på valgdagen søndag den 26. maj 2019. Din brevstemme vil kun komme i betragtning, hvis den er fremme, inden afstemningen starter.

Du kan læse mere om brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalg på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.