Du kan afgive brevstemme til folkeafstemningen

Du kan brevstemme følgende steder fra den 20 april til den 28. maj

For at undgå ventetid i Borgerservice anbefaler vi, at du bestiller tid, når du skal stemme.


Book tid i Borgerservice

Borgerservice Hjørring, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

Mandag Kl. 10.00 - 14.00
Tirsdag Kl. 10.00 - 14.00
Onsdag Lukket
Torsdag Kl. 10.00 - 18.00
Fredag Kl. 10.00 - 14.00


Hirtshals Bibliotek, Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals, mandage kl. 12-16.

Sindal Bibliotek, Torvegade 15, 9870 Sindal, tirsdage kl. 10-14.

Vrå Borgerservice ved Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå, torsdage kl. 13-17.

Borgerservice Hjørring holder ekstraordinært åbent for at brevstemme lørdag den 21. maj kl.10-13, onsdag den 25. maj kl.8-14 og lørdag den 28. maj kl.9-16.

Borgerservice Hirtshals, Sindal og Vrå holder ekstraordinært åbent for at brevstemme lørdag den 28. maj kl.9-13.

Sidste dag for at brevstemme er lørdag den 28. maj. 

Hjælpemidler

I alle Borgerservice tilbyder vi hjælpemidlerne lup, led-lampe, sort tyk pen og en overlægsplade til stemmesedlen, hvor »Ja« og »Nej« er anført med punktskrift.

I Hjørring Borgerservice tilbyder vi derudover et stemmerum indrettet med hæve-/sænkebord samt et forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres af dig.

Sådan kan du få hjælp til at sætte dit kryds

Brevstemme i eget hjem

Vælgere som, på grund af handicap eller nedsat førlighed, ikke kan møde på afstemningsstedet på valgdagen kan brevstemme i eget hjem.

Anmod om at brevstemme i eget hjem

Bor du på plejehjem, kan du henvende dig til personalet for at komme til at brevstemme, så giver de Borgerservice besked om dit ønske.

Anmodning om at brevstemme i hjemmet skal senest være Borgerservice Hjørring i hænde fredag den 20. maj kl.18.00 på adressen Borgerservice Hjørring, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Afstemning i hjemmet og på plejecentrene kommer til at finde sted tirsdag den 24. maj og onsdag den 25. maj mellem kl.8-17.

Alle, der indsender ansøgning, vil mandag den 23. maj modtage digital post eller et opkald om hvilken dag afstemning i hjemmet kommer til at ske.

Læs mere om brevstemme

I Danmark kan enhver vælger brevstemme i enhver kommune.

Du kan brevstemme: 

  • i kommunen, fx i borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - se på kommunens hjemmeside, hvor du kan brevstemme.  
  • på sygehuse, hvis du er indlagt
  • på plejehjem, i beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
  • i fængsler, arresthuse m.m., hvis du er indsat
  • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
  • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et valgsted.

Hvis du vil brevstemme, skal du selv møde op på et af de steder, hvor man kan brevstemme – se hvor du kan brevstemme i Danmark under ”Hvor kan jeg brevstemme”.

Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da det kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Derimod skal du huske at medbringe gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sundhedskort (sundhedsbevis).

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig. 

Du skal fremvise gyldig legitimation (fx pas, kørekort, det gule sundhedskort (sygesikringsbevis)) til stemmemodtageren, og du vil herefter få udleveret to stemmesedler – én til det kommunale valg og én til det regionale valg – og to tilhørende konvolutter.

Når stemmesedlerne er udfyldt

Når du har udfyldt stemmesedlerne, skal du selv lægge dem i hver sin konvolut. Vær opmærksom på, at der er særskilte stemmesedler og tilhørende konvolutter til det kommunale valg (blå konvolut) og til det regionale valg (gul konvolut). Du bestemmer selv, om du vil stemme til kun et eller begge valg.

Følgebrev

Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt på forhånd maskinelt af kommunen. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt. Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til. Du skal herefter selv lægge konvolutterne med stemmesedlerne og følgebrevet i den hvide yderkuvert.

Din brevstemme bliver derefter sendt til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du er optaget på valglisten (din bopælskommune). Kommunalbestyrelsen i din bopælskommune sørger for, at din brevstemme bliver afleveret på det valgsted, du er tilknyttet, inden afstemningen går i gang på valgdagen.

Hvis du er indlagt på et hospital, bor på et plejehjem eller i særlige boformer eller er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmesedler og følgebrev og registrerer din stemme.

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

Hvis du opholder dig i Grønland eller på Færøerne eller gør tjeneste på et dansk skib i udenrigsfart eller danske havanlæg - fx boreplatforme - kan du brevstemme der.

Hvis du opholder dig et af de ovenfor nævnte steder, kan du brevstemme fra og med tirsdag 3 måneder før valgdagen.

Hvis du ønsker at stemme fra udlandet, kan du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, du befinder dig i.

Frist for at brevstemme

Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet. Din brevstemme vil dog kun komme i betragtning, hvis den er kommet frem til kommunen, inden afstemningen på valgdagen. Det er derfor en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen.

Indhold fra borger.dk

Kontakt

Har du ikke modtaget dit valgkort senest fredag den 27. maj, kan du kontakte Borgerservice.

Sådan kontakter du Borgerservice

Legitimation i form af sundhedskort, pas, kørekort eller valgkort skal medbringes, når du ønsker at afgive din stemme.