Sdr Vråvej , Vrå - Midlertidigt jorddepot

.

Hjørring kommune har givet tilladelse til etablering af et midlertidigt jorddepot på Sdr Vråvej i Vrå.
Depotet skal benyttes i forbindelse med separatkloakering af del af Vrå by.

Tilladelse

Bilag 1 - Placering af depot

Klagevejledning fremgår af tilladelsen
Afgørelsen har klagefrist den 5. april 2019

 

 

lladelse