Indstilling af lejer- og udlejerrepræsentant til Huslejenævnet

For byrådsperioden 2022-2025 skal Byrådet udpege en lejer- og udlejerrepræsentant samt dennes suppleant til Huslejenævnet.

Huslejenævnet består af en formand, som beskikkes af Transport- og Boligministeriet efter indstilling fra byrådet, samt en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant, som efter indstilling af de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen udpeges af Byrådet.

Huslejenævnet behandler tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsboliger. Du kan finde flere oplysninger om Huslejenævnets opgaver på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Indstilling af medlemmer:

  • Udlejerrepræsentanten og dennes suppleant skal være en boligejer, der tillige er udlejer, samt være kendt med huslejeforhold.
  • Lejerrepræsentanten og dennes suppleant skal være en lejer, der ikke tillige er udlejer, samt være kendt med huslejeforhold.

Vi gør opmærksom på, at efter ligestillingslovens § 10 a skal der indstilles både en mand og en kvinde til posterne. Hvis der er særlige grunde, som gør, at dette ikke er muligt, skal det begrundes i indstillingen.

 

 

 

Indstilling af medlemmer til Huslejenævnet

Fremsendes senest den 22. november 2021 til:

Hjørring Kommune
Att.: Huslejenævnet
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Eller pr. mail til helle.larsen@hjoerring.dk

Indstillingen skal indeholde oplysninger om personens navn, adresse samt kendskab til huslejeforhold.

For hvert medlem, som indstilles, skal der også indstilles en suppleant.