Indstilling af lejer- og udlejerrepræsentant til Beboerklagenævnet

For byrådsperioden 2022-2025 skal Byrådet udpege en lejer- og udlejerrepræsentant samt dennes suppleant til Beboerklagenævnet.

Beboerklagenævnet består af en formand, som beskikkes af Transport og Boligministeriet efter indstilling fra byrådet, samt en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant, som efter indstilling af de større lejerforeninger og de almene boligorganisationer i kommunen udpeges af Byrådet.

Beboerklagenævnet behandler tvister mellem lejere og udlejere i almene udlejningsboliger. Du kan finde flere oplysninger om Beboerklagenævnets opgaver på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Indstilling af medlemmer:

Begge medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Vi gør opmærksom på, at efter ligestillingslovens § 10 a skal der indstilles både en mand og en kvinde til posterne. Hvis der er særlige grunde, som gør, at dette ikke er muligt, skal det begrundes i indstillingen.

Indstilling af medlemmer til Beboerklage-nævnet

Fremsendes senest den 22. november 2021 til:

Hjørring Kommune
Att.: Beboerklagenævnet
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Eller pr. mail til helle.larsen@hjoerring.dk

Indstillingen skal indeholde oplysninger om personens navn, adresse samt kendskab til almene boligforhold.

For hvert medlem der indstilles, skal der også indstilles en suppleant.