Hjørring Handicapråd

I Hjørring Kommune er der i henhold til gældende lovgivning nedsat et Handicapråd

Handicaprådets formål er at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Dette ved at følge, vurdere og kommentere udviklingen og medvirke med ideer og forslag til en positiv udvikling på området. Handicaprådet skal høres af kommunen om alle initiativer, der vedrører handicappede, og rådet skal beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer med handicap – også uden for det sociale område.

Handicaprådet skal holde sig orienteret på området og være forum for dialog mellem handicappede, deres organisationer og kommunen.

Se Hjørring Kommunes handicappolitik her...

Mødedatoer i 2020:

Torsdag, den 16. januar 2020 - ekstraordinært møde
Torsdag, den 13. februar 2020 - AFLYST
Torsdag, den 12. marts 2010 - AFLYST pga. Corona-situationen
Tirsdag, den 21. april 2020 - elektronisk møde
Onsdag, den 13. maj 2020 - elektronisk møde
Torsdag, den 18. juni 2020 - AFLYST
Torsdag, den 13. august 2020
Torsdag, den 10. september 2020 - Høring af budget 2021
Torsdag, den 17. september 2020
Torsdag, den 22. oktober 2020
Torsdag, den 26. november 2020 

 

Møderne afholdes normalt kl. 15.00 - 17.00 på Rådhuset i Hjørring.
Har du spørgsmål vedrørende Handicaprådet, er du velkommen til at kontakte Handicaprådets sekretariatsfunktion:
Hanne Nielsen - hanne.nielsen2@hjoerring.dk - Tlf.: 72 33 50 66

Vedtægter og forretningsorden for handicaprådet

Medlemmer af Handicaprådet

Udpeget af DH Hjørring:

Næstformand  for Handicaprådet
Henriette Kaarsbo Andersen (Landsforeningen Autisme)
Jørgen H. Nielsens Vej 4, 9800 Hjørring
Klik her for mail til Henriette K. Andersen
Tlf.: 25 58 08 08

Suppleant for Henriette Kaarsbo Andersen:
Jette Myglegaard
(ADHD-foreningen)
Apotekervænget 5, 9850 Hirtshals
Klik her for mail til Jette Myglegaard
Tlf.: 20 32 99 01

 

Marlene Pedersen (Dansk Blindesamfund)
Erantisvej 23, 9800 Hjørring
Klik her for mail til Marlene Pedersen
Tlf.: 23 40 92 53

Suppleant for Marlene Pedersen:
Jørn Størup
(Dansk Blindesamfund)
Havblikvej 15 F, Lønstrup, 9800 Hjørring
Klik her for mail til Jørn Størup
Tlf. 30 33 33 82

Christian Pedersen (Spastikerforeningen)
Troldnæsvej 5, Lørslev, 9800 Hjørring
Klik her for mail til Christian Pedersen
Tlf.: 40 16 31 84 og 98 96 31 84 

Suppleant for Christian Pedersen:
Ove Lund Engbjerg
(Gigtforeningen)
Snevrevej 15, 9850 Hirtshals
Klik her for mail til Ove Engbjerg
Tlf.: 21 67 76 38 og 98 97 13 38 

Hella Hohnsbehn (LEV)
Thorsvej 33, 9800 Hjørring
Klik her for mail til Hella Hohnsbehn
Tlf.: 98 90 00 48 og 40 26 69 86

Suppleant for Hella Hohnsbehn:
Charlotte Stokbro Eisenhardt
(Muskelsvindfonden)
Damhusvej 37, 9830 Tårs
Klik her for mail til Charlotte Stokbro Eisenhardt
Tlf.:  20 66 76 71 

Helena Jensen (Diabetesforeningen)
Søndenåvej 2, 9881 Bindslev
Klik her for mail til Helena Jensen
Tlf.: 28 93 29 56 

Suppleant for Helena Jensen:
Nelly Lundsgaard-Sørensen
(Epilepsiforeningen)
Fanøgade 14, 9850 Hirtshals
Klik her for mail til Nelly Lundsgaard-Sørensen
Tlf.: 20 20 48 97

Jørgen Hassing (Dansk Handicap Forbund)
Nøddely 12, 9830 Tårs
Klik her for mail til Jørgen Hassing
Tlf.: 60 83 08 31 

Suppleant for Jørgen Hassing:
Lisa Haugaard Pedersen
(Ulykkes- Patientforeningen)
Tvevangsvej 103, 9800 Hjørring
Klik her for mail til Lisa Haugaard Pedersen
Tlf.: 60 15 70 85 

Svend Hjorth (SIND)
Baldersvej 6, 9870 Sindal
Klik her for mail til Svend Hjorth
Tlf.: 30 11 06 94

Suppleant for Svend Hjort:
Hermann Christmann
(Stammeforeningen)
Bregnevej 10, 9800 Hjørring
Klik her for mail til Hermann Christmann
Tlf.: 51 24 54 78

For Byrådet:

Formand for Handicaprådet
Chelina Bagger (A)
Klik her for mail til Chelina Bagger
Tlf.: 41 93 77 41

Stedfortræder for Chelina Bagger
Per Møller (C)

Klik her for mail til Per Møller
Tlf.: 40 81 65 31 

Sven Bertelsen (T)
Klik her for mail til Sven Bertelsen
Tlf.: 41 22 30 63

Stedfortræder for Sven Bertelsen
Mai-Britt Beith (A)

Klik her for mail til Mai-Britt Beith
Tlf.: 41 93 77 22

 

Søren Smalbro (V)
Klik her for mail til Søren Smalbro
Tlf.: 22 74 97 22 

Stedfortræder for Søren Smalbro
Carsten Andersen (A)

Klik her for mail til Carsten Andersen
Tlf.: 41937742


For forvaltningerne:

Teknik- og Miljøområdet:
Michael Hammer
Klik her for mail til Michael Hammer
Tlf.: 72 33 65 44

Stedfortræder for Michael Hammer
Tonni Hansen

Klik her for mail til Tonni Hansen

Arbejdsmarkedsområdet: 
Jeanette K. Andersen

Klik her for mail til Jeanette K. Andersen
Tlf.: 72 33 61 98

Stedfortræder for Jeanette K. Andersen
Anne Mette Hastrup
Klik her for mail til Anne Mette Hastrup
Tlf.: 72 33 61 61

Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet:
Anette Stevn Jensen

Klik her for mail til Anette Stevn Jensen
Tlf.: 72 33 38 05

Stedfortræder for Anette Stevn Jensen
Gitte Schimmell
 
Klik her for mail til Gitte Schimmell
Tlf.: 72 33 35 34 

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet:
Klaus Wehner

Klik her for mail til Klaus Wehner
Tlf.: 72 33 50 61

Handicaprådets Sekretærfunktion:
Hanne Nielsen

Klik her for mail til Hanne Nielsen
Tlf.: 72 33 50 66

 

Tilgængelighedsudvalget

Tilgængelighedsudvalget er et underudvalg til Handicaprådet

Tilgængelighed beskriver de mangeartede og komplekse processer, som handler om at tilpasse og tilrettelægge alle samfundets aktiviteter, så de i udgangspunktet også inkluderer de behov, mennesker med funktionsnedsættelse har – uanset om funktionsnedsættelsen er fysisk, psykisk eller intellektuel.

Klik her og se tilgængelighedsudvalgets medlemsliste

Tilgængelighedsudvalgets opgaver 

  • Sætte fokus på tilgængelighed i alle relevante sager indenfor de forskellige forvaltningsområder, herunder også IT og kommunikationsområdet.
  • Vurdere og rådgive om brugerbehov indenfor tilgængelighed.
  • Opgaver pålagt at Handicaprådet 

Tilgængelighedsudvalgets kompetence 

  • Rådgive om brugerbehov på Handicaprådets vegne, og udtale sig på Handicaprådets vegne på netop dette område

Kommissorium til tilgængelighedsudvalget

Dagsorden, bilag og referater fra Handicaprådets møder 2020
Referater fra Handicaprådets møder 2019
Referater fra Handicaprådets møder 2018
Referater fra Handicaprådets møder 2017
Referater fra Handicaprådets møder 2016