Hjørring Handicapråd

I Hjørring Kommune er der i henhold til gældende lovgivning nedsat et Handicapråd

Handicaprådets formål er at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Dette ved at følge, vurdere og kommentere udviklingen og medvirke med ideer og forslag til en positiv udvikling på området. Handicaprådet skal høres af kommunen om alle initiativer, der vedrører handicappede, og rådet skal beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer med handicap – også uden for det sociale område.

Handicaprådet skal holde sig orienteret på området og være forum for dialog mellem handicappede, deres organisationer og kommunen.

Se Hjørring Kommunes handicappolitik her...

Mødedatoer i 2019:

Torsdag, den 3. januar
Torsdag, den 28. februar
Torsdag, den 28. marts
Torsdag, den 25. april
Torsdag, den 23. maj
Torsdag, den 18. juni
Torsdag, den 29. august
Torsdag, den 26. september
Torsdag, den 31. oktober
Torsdag, den 28. november

 

Møderne afholdes normalt kl. 15.00 - 17.00 på Rådhuset i Hjørring.
Har du spørgsmål vedrørende Handicaprådet, er du velkommen til at kontakte Handicaprådets sekretariatsfunktion:
Hanne Nielsen - hanne.nielsen2@hjoerring.dk - Tlf.: 72 33 50 66

Vedtægter og forretningsorden for handicaprådet

Medlemmer af Handicaprådet

Udpeget af DH Hjørring:

Næstformand  for Handicaprådet
Henriette Kaarsbo Andersen (Landsforeningen Autisme)
Jørgen H. Nielsens Vej 4, 9800 Hjørring
hka@specialkonsulenten.dk
Tlf.: 25 58 08 08

Suppleant for Henriette Kaarsbo Andersen:
Jette Myglegaard
(ADHD-foreningen)
Apotekervænget 5, 9850 Hirtshals
jm@plusjob.dk
Tlf.: 20 32 99 01

 

Marlene Pedersen (Dansk Blindesamfund)
Erantisvej 23, 9800 Hjørring
Marlene.pedersen@blind.dk
Tlf.: 23 40 92 53

Suppleant for Marlene Pedersen:
Jørn Størup
(Dansk Blindesamfund)
Havblikvej 15 F, Lønstrup, 9800 Hjørring
jasmts@mail.dk
Tlf. 30 33 33 82

Christian Pedersen (Spastikerforeningen)
Troldnæsvej 5, Lørslev, 9800 Hjørring
chrpe@nordfiber.dk
Tlf.: 40 16 31 84 og 98 96 31 84 

Suppleant for Christian Pedersen:
Ove Lund Engbjerg
(Gigtforeningen)
Snevrevej 15, 9850 Hirtshals
oveengbjerg@hotmail.com
Tlf.: 21 67 76 38 og 98 97 13 38 

Hella Hohnsbehn (LEV)
Thorsvej 33, 9800 Hjørring
frs-pro146@mil.dk
Tlf.: 98 90 00 48 og 40 26 69 86

Suppleant for Hella Hohnsbehn:
Charlotte Stokbro Eisenhardt
(Muskelsvindfonden)
Damhusvej 37, 9830 Tårs
ctofteisen@gmail.com
Tlf.:  20 66 76 71 

Helena Jensen (Diabetesforeningen)
Søndenåvej 2
9881 Bindslev
lykkensminde@hotmail.com
Tlf.: 28 93 29 56 

Suppleant for Helena Jensen:
Nelly Lundsgaard-Sørensen
(Epilepsiforeningen)
Fanøgade 14, 9850 Hirtshals
nellylundsgaard@gmail.com
Tlf.: 20 20 48 97

Jørgen Hassing (Dansk Handicap Forbund)
Nøddely 12, 9830 Tårs
j.hassing45@gmail.com
Tlf.: 60 83 08 31 

Suppleant for Jørgen Hassing:
Lisa Haugaard Pedersen
(Ulykkes- Patientforeningen)
Tvevangsvej 103, 9800 Hjørring
lisa@din-socialraadgiver.com
Tlf.: 60 15 70 85 

Svend Hjorth (SIND)
Baldersvej 6, 9870 Sindal
mail@svendhjorth.dk
Tlf.: 30 11 06 94

Suppleant for Svend Hjort:
Hermann Christmann
(Stammeforeningen)
Bregnevej 10, 9800 Hjørring
hc@nordfiber.dk
Tlf.: 51 24 54 78

For Byrådet:

Formand for Handicaprådet
Chelina Bagger (A)
Email: chelina.bagger@hjoerring.dk
Tlf.: 41 93 77 41

Stedfortræder for Chelina Bagger
Per Møller (C)

Email: per.moller@hjoerring.dk
Tlf.: 40 81 65 31 

Sven Bertelsen (T)
Email: sven.bertelsen@hjoerring.dk
Tlf.: 41 22 30 63

Stedfortræder for Sven Bertelsen
Mai-Britt Beith (A)

Email: mai-britt.beith@hjoerring.dk
Tlf.: 41 93 77 22

 

Søren Smalbro (V)
Email: soeren.smalbro@hjoerring.dk
Tlf.: 22 74 97 22 

Stedfortræder for Søren Smalbro
Carsten Andersen (A)

Email: carsten.andersen@hjoerring.dk
Tlf.: 41937742


For forvaltningerne:

Teknik- og Miljøområdet:
Michael Hammer
E-mail: michael.hammer@hjoerring.dk
Tlf.: 72 33 65 44

Stedfortræder for Michael Hammer
Tonni Hansen

E-mail: tonni.hansen@hjoerring.dk

Arbejdsmarkedsområdet: 
Jeanette K. Andersen

E-mail: jka@hjoerring.dk
Tlf.: 72 33 61 98

Stedfortræder for Jeanette K. Andersen
Anne Mette Hastrup
E-mail: anne.mette.hastrup@hjoerring.dk  
Tlf.: 72 33 61 61

Børne- og Undervisningsområdet:
Anette Stevn Jensen

E-mail: anette.stevn.jensen@hjoerring.dk     
Tlf.: 72 33 38 05

Stedfortræder for Anette Stevn Jensen
Gitte Schimmell
 
E-mail: gitte.schimmell@hjoerring.dk 
Tlf.: 72 33 35 34 

Fritids- og Kultur-området:
Benthe Hansen

E-mail: benthe.hansen@hjoerring.dk  
Tlf.: 72 33 48 14 

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet:
Klaus Wehner

E-mail: klaus.wehner@hjoerring.dk
Tlf.: 72 33 50 62

Handicaprådets Sekretærfunktion:
Hanne Nielsen

E-mail: hanne.nielsen2@hjoerring.dk
Tlf.: 72 33 50 66

 

Tilgængelighedsudvalget

Tilgængelighedsudvalget er et underudvalg til Handicaprådet

Tilgængelighed beskriver de mangeartede og komplekse processer, som handler om at tilpasse og tilrettelægge alle samfundets aktiviteter, så de i udgangspunktet også inkluderer de behov, mennesker med funktionsnedsættelse har – uanset om funktionsnedsættelsen er fysisk, psykisk eller intellektuel.

Klik her og se tilgængelighedsudvalgets medlemsliste

Tilgængelighedsudvalgets opgaver 

  • Sætte fokus på tilgængelighed i alle relevante sager indenfor de forskellige forvaltningsområder, herunder også IT og kommunikationsområdet.
  • Vurdere og rådgive om brugerbehov indenfor tilgængelighed.
  • Opgaver pålagt at Handicaprådet 

Tilgængelighedsudvalgets kompetence 

  • Rådgive om brugerbehov på Handicaprådets vegne, og udtale sig på Handicaprådets vegne på netop dette område

Kommissorium til tilgængelighedsudvalget

Dagsorden, bilag og referater fra Handicaprådets møder 2019
Referater fra Handicaprådets møder 2018
Referater fra Handicaprådets møder 2017
Referater fra Handicaprådets møder 2016