Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra byrådet, voksenundervisning, idrætsforeninger, spejderorganisationer, det idébestemte ungdomsarbejde samt foreninger med aktiviteter for handicappede.