Folkeoplysningsudvalget

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget flytter til ny hjemmeside - Du finder den her:

FRITIDS- og FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET - NY HJEMMESIDE

Folkeoplysningen bidrager blandt andet til demokrati og aktivt medborgerskab, sammenhængskraft, dannelse, identitet og involvering af borgerneFind info om Folkeoplysningsudvalget her. Længere ned på siden finder du referater og mødedatoer.

Det sker fx gennem: 

  • det sociale samvær
  • interessefællesskab med andre
  • fysisk aktivitet
  • tilegnelse af viden, færdighed eller ny indsigt gennem undervisning og debat
  • aktiv deltagelse i foreningsarbejde.

 Til at administrere og udmønte den økonomiske ramme, der årligt fastsættes af byrådet til folkeoplysende aktiviteter, har Hjørring Kommune nedsat et folkeoplysningsudvalg.

Folkeoplysningsudvalget har høringsret i sager, der vedrører folkeoplysningspolitikken, budget samt tilskudsregler for området. Hjørring Kommune afsætter hvert år en udviklingspulje til at understøtte det folkeoplysende arbejde, og Folkeoplysningsudvalget fordeler udviklingspuljen. Udvalget følger byrådets valgperiode. 

Download Folkeoplysningsudvalgets vedtægter her 

Download Folkeoplysningspolitikken her 

Læs mere om Folkeoplysningsloven

Mødedatoer i Folkeoplysningsudvalget
Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra byrådet, voksenundervisning, idrætsforeninger, spejderorganisationer, det idébestemte ungdomsarbejde samt foreninger med aktiviteter for handicappede.

Dagsorden og Referater - Folkeoplysningsudvalgsmøder 2017 (samt møde 7. februar 2018)
Bilag - Folkeoplysningsudvalgsmøder 2016 og 2017 (samt møde 7. februar 2018)

 

Referater - Folkeoplysningsudvalgsmøder 2016
Referater - Folkeoplysningsudvalgsmøder 2015