Forberedende grunduddannelse

Hvad er FGU? - læs mere om Forberedende Grunduddannelse her

Velkomstbrev til nye medarbejdere fra bestyrelsen for FGU Vendsyssel 

Medlemmer af bestyrelsen

Navn:  Udpeget af:
Eskild Sloth Andersen (formand)     Brønderslev Byråd
A. Neil Jacobsen (næstformand) Bestyrelserne for EUC Nord, Frederikshavn Handelsskole og SOSU Nord
Thomas Klimek Hjørring Byråd
John Karlsson Frederikshavn Byråd
Lone Broe Christiansen Læsø Kommunalbestyrelse
Claus Mørkbak Højrup De fire kommuner i forening
Ole Andersen LO Vendsyssel og LO Brønderslev/Dronninglund
Carsten Andersen LO Vendsyssel og LO Brønderslev/Dronninglund
Kim Kanstrup Larsen Dansk Byggeri, LandboNord og DI i forening
Lykke Reffeldt De faglige organisationer for medarbejderne på de relevante produktionsskoler og VUCN
Rikke Haugaard Belcher (uden stemmeret) De faglige organisationer for medarbejderne på de relevante produktionsskoler og VUCN
Elevtilforordnet (uden stemmeret) Vælges af elevrådet på institutionen efter opstarten af denne i august 2019
   
Møde d. 13.11.2018
Materiale fra bestyrelsesworkshop i Randers d. 23. oktober 2018