Vores fokus her og nu

Drøftelse af Hjørring Kommunes Investeringsstrategi

LAR’s formandskab har ønsket, at investeringsstrategien, også kendt som Hjørring-modellen, optræder som et fast punkt på LAR’s dagsorden, således rådet har mulighed for løbende at holde sig orienteret om udviklingen.

På det konstituerende LAR-møde i februar 2017 (ved udvidelsen af LAR’s medlemskreds) blev Investeringsstrategien introduceret for rådet.

På mødet i maj havde LAR en temadrøftelse med Arbejdsmarkedsforvaltningen. Denne tog udgangspunkt i den af Arbejdsmarkedsudvalget besluttede fremrykning af Investeringsstrategien.

På temamødet kom de faglige organisationer og arbejdsgiverne med input til temadrøftelsen.

Dette for at få organisationernes bud på udfordringerne, samt udvalget og forvaltningen hermed kunne få konstruktive input og eventuelle løsningsmodeller fra de respektive organisationers synspunkt.

Agro-assistentforløb

Brochure om Agro-assistentforløb