Medlemmer af Det lokale Arbejdsmarkedsråd

Både formanden for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og udvalgets næstformand har fast plads i rådet.

Herudover har rådet følgende sammensætning:

  • Fire medlemmer udpeget af arbejdstagerorganisationerne i fællesskab
  • Fire medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationerne/erhvervsorganisationerne
  • Et medlem udpeget af A-kasseudvalget Vendsyssel
  • Et medlem udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH)
  • Et medlem udpeget af kommunens Integrationsråd
  • En praktiserende læge via kommunelægekontaktudvalget

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren og arbejdsmarkedschefen deltager fast i møderne.

Medlemmerne af LAR