Det Grønne Råd

Det Grønne Råd i Hjørring Kommune er bredt sammensat af en række organisationer med interesse i benyttelse og beskyttelse af naturen. Det Grønne Råd er rådgivende i forhold til byråd og forvaltning om natur, miljø, friluftsliv og turisme.

Årlige møder

Der afholdes fast 4 årlige møder i henholdsvis februar, maj, august og november. Et af møderne vil være et temamøde med efterfølgende ekskursion.

 

Referater fra møderne i Det Grønne Råd

2018:

Referat - 29. november 2018

Referat - 4. september 2018

2017:

 

Forretningsudvalget for Det Grønne Råd:

  • Jørgen Jørgensen, formand (DN)
  • Christian Dalsgaard, Landbo Nord
  • Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet
  • Svenning Christensen, Byrådet
  • Børge Søndergård, DOF

Se vedtægterne for Det Grønne Råd

Har du spørgsmål vedr. Det Grønne Råd, er du velkommen til at kontakte rådets sekretariatsfunktion:

Tom Jørgensen - tom.joergensen@hjoerring.dk - Tlf.: 72 33 67 64