Det Grønne Råd

Det Grønne Råd i Hjørring Kommune er bredt sammensat af en række organisationer med interesse i benyttelse og beskyttelse af naturen. Det Grønne Råd er rådgivende i forhold til byråd og forvaltning om natur, miljø, friluftsliv og turisme.

Møde 28. maj 2020 aflyses på grund af Covid-19

Næste møde bliver september 2020.

Det grønne Råds Naturpris 2019

Det grønne Råds Naturpris blev uddelt på Naturmødet 2019 for første gang.

Prisen gik til Søren Pedersen, formand for Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening for den store indsats i Bindslev-området, som Søren har stået i spidsen for.

Det drejer sig især om vandpleje med gydebanker, afgræsning af engarealer i nærheden af vandløbene og formidling af foreningens aktiviteter over for skolebørnene på Bindslev skole.

 

Årlige møder

Der afholdes fast 4 årlige møder i henholdsvis februar, maj, august og november. Et af møderne vil være et temamøde med efterfølgende ekskursion.

Du finder referaterne fra møderne i Det Grønne Råd nederst på siden

Forretningsudvalget for Det Grønne Råd:

  • Jørgen Jørgensen, formand (DN)
  • Christian Dalsgaard, Landbo Nord
  • Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet
  • Svenning Christensen, Byrådet
  • Børge Søndergård, DOF

Se vedtægterne for Det Grønne Råd

Har du spørgsmål vedr. Det Grønne Råd, er du velkommen til at kontakte rådets sekretariatsfunktion: Karen Bille - karen.bille@hjoerring.dk - Tlf.: 72 33 65 45

Bilag fra møderne i Det Grønne Råd 2020