Det Grønne Råd

Det Grønne Råd i Hjørring Kommune er bredt sammensat af en række organisationer med interesse i benyttelse og beskyttelse af naturen. Det Grønne Råd er rådgivende i forhold til byråd og forvaltning om natur, miljø, friluftsliv og turisme.

Det Grønne Råds Naturpris

Det Grønne Råd i Hjørring Kommune har besluttet at uddele en årlig Naturpris, som skal overrækkes på Naturmødet i Hirtshals.

Prisen er på 5.000 kr., og gives til en eller flere personer i Hjørring Kommune,
som har gjort noget særligt til gavn for naturen og/eller miljøet.

Der indkaldes nu kandidater til prisen, og det er åbent for, at alle kan indstille
kandidater.

Forslag sendes til Det Grønne Råds sekretær Karen Bille,
karen.bille@hjoerring.dk, tlf. 72 33 65 45.

Forslag skal være indsendt senest mandag 13. maj 2019 kl. 12 for at komme i betragtning.

 

Årlige møder

Der afholdes fast 4 årlige møder i henholdsvis februar, maj, august og november. Et af møderne vil være et temamøde med efterfølgende ekskursion.

Du finder referaterne fra møderne i Det Grønne Råd nederst på siden

Forretningsudvalget for Det Grønne Råd:

  • Jørgen Jørgensen, formand (DN)
  • Christian Dalsgaard, Landbo Nord
  • Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet
  • Svenning Christensen, Byrådet
  • Børge Søndergård, DOF

Se vedtægterne for Det Grønne Råd

Har du spørgsmål vedr. Det Grønne Råd, er du velkommen til at kontakte rådets sekretariatsfunktion: Tom Jørgensen - tom.joergensen@hjoerring.dk - Tlf.: 72 33 67 64

Bilag fra møderne i Det Grønne Råd 2019