Ældrerådet

Læs mere om hvad Ældrerådet arbejder med og hvem der repræsenterer ældrerådet i Hjørring Kommune.

Klik her for at læse Ældrerådets folder

Mangler du viden om de områder du som ældre kan gøre brug af? Klik her for at finde en oversigt

Medlemmer

Ældrerådet i Hjørring Kommune består af 9 medlemmer og er valgt for perioden 2018 til 2021.

   Kirsten Holst
   Formand

   Vestermarksvej 77
   9760 Vrå

   Send en mail til Kirsten
   Tlf.: 40 10 48 66

 

   Carsten Møller Nielsen
   Næstformand

   Snehvidevej 5
   9800 Hjørring

   Send en mail til Carsten
   Tlf.: 20 99 80 75

 

   Lene Smidstrup
   Medlem af Tilgængelighedsudvalget

   Lars Dyrskjøts Vej 22
   9800 Hjørring

   Send en mail til Lene
   Tlf.: 61 66 09 38

 

   Bjarne Vinther Christiansen

   Rålundvej 39
   9900 Frederikshavn

   Send en mail til Bjarne
   Tlf.: 21 69 88 60

 

   Myrna Pedersen

   Stendyssevej 31
   9850 Hirtshals

   Send en mail til Myrna
   Tlf.: 30 28 98 50

 

   Mogens From

   Islandsgade 16
   9850 Hirtshals

   Send en mail til Mogens
   Tlf.: 51 23 27 90

 

   Flemming Simonsen

   Elsagervej 3C
   9800 Hjørring

   Send en mail til Flemming
   Tlf.: 21 72 07 08

 

   Arne Brix

   Studievej 3B
   9480 Løkken

   Send en mail til Arne
   Tlf.: 40 27 35 45

 

   Svend Aage Jensen

   Kærholm 27
   9850 Hirtshals

   Send en mail til Svend Aage
   Tlf.: 40 32 16 07

Tidligere dagsordener, referater og bilag

2019

2018

2017

2016

 2015

2014

Hvad er Ældrerådet?

Ældrerådet er kontaktorgan til Byrådet for kommunens borgere over 60 år. Vi varetager spørgsmål, der angår ældre og indgår således som høringspart i ældrepolitiske spørgsmål.

Klik her for at læse Ældrerådets vedtægter

Hvad laver Ældrerådet?
  • Vi medvirker aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik,
  • vi er upolitisk og uafhængig af alle organisationer,
  • vi holder løbende kontakt til ældre, så deres problemer, behov og ønsker bliver hørt i kommunen,
  • vi behandler ikke sager for enkeltpersoner,
  • vi arbejder med alle spørgsmål, der har betydning for personer fra 60 år,
  • vi kommer med ideer og synspunkter, inden den politiske beslutning træffes,
  • vi medvirker til øget medindflydelse og medansvar for kommunens ældre borgere,
  • vi sikrer, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og byrådet udbygges,
  • og vi rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.
Hvilke type sager behandler Ældrerådet? (årsberetning)

På social- og sundhedsområdet kan det dreje sig om sager vedrørende hjemmepleje, plejehjem, boligforhold - herunder ældreegnede boliger, dagcentre, døgnpleje, madservice, aktiviteter m.v. 

På det tekniske område kan nævnes tilgængelighed for de ældre på gader og veje, fortove, busstoppesteder og busruter, offentlige bygninger - herunder forvaltninger, biblioteker, andre kulturelle institutioner m.v.

Ældrerådet tager sig dog ikke af enkeltsager. 

Læs mere om hvilke sager Ældrerådet har behandlet i deres årsberetning

Hvordan arbejder Ældrerådet?

Ældrerådet afholder møde en gang om måneden, dog ingen møder i juli måned. Her er der mulighed for behandling af alle typer spørgsmål, der har betydning for borgere fra 60 år.

Medlemmer af Ældrerådet deltager desuden i relevante møder i Regionen og i Danske Ældreråd.

Læs mere i Ældrerådets forretningsorden

Hvem kan henvende sig til Ældrerådet?

Alle borgere over 60 år i Hjørring Kommune og deres pårørende kan henvende sig med spørgsmål og forslag, der har betydning for denne aldersgruppe.

Hvordan henvender du dig til Ældrerådet?

Skriftlige henvendelser sendes til formand, Kirsten Holst, Vestermarksvej 77, 9760 Vrå eller til et af Ældrerådets øvrige medlemmer (se folder).