Ældrerådet

Læs mere om hvad Ældrerådet arbejder med og hvem der repræsenterer ældrerådet i Hjørring Kommune.

Ældrerådet

 • er valgt af og blandt kommunens ældre
 • medvirker aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik
 • er upolitisk og uafhængig af alle organisationer
 • skal holde løbende kontakt til ældre, så deres problemer, behov og ønsker bliver hørt i kommunen
 • er lovpligtig for alle kommuner
 • behandler ikke sager for enkeltpersoner
 • arbejder med alle spørgsmål, der har betydning for personer fra 60 år
 • kommer med ideer og synspunkter, inden den politiske beslutning træffes
 • medvirker til øget medindflydelse og medansvar for kommunens ældre borgere
 • sikrer at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og byrådet udbygges
 • rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål

Lovgivningen

Det er lovpligtigt for kommunalbestyrelsen at oprette et ældreråd. Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre borgere. Det er kommunalbestyrelsen, der i samarbejde med ældrerådet fastsætter vedtægterne for ældrerådet.

Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne til ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis ældrerådet ønsker det.

Antal medlemmer i ældrerådet fastlægges af byrådet. Ældrerådet i Hjørring Kommune har 9 medlemmer. Medlemmerne vælges ved direkte valg.

Ældrerådet i Hjørring Kommune

- varetager spørgsmål, der angår ældre i Hjørring Kommune og indgår således som høringspart i forhold til sammenlægningsudvalget i ældrepolitiske spørgsmål.

Klik her for at læse Ældrerådets folder

Klik her for at læse Ældrerådets vedtægter

Klik her for at læse Ældrerådets forretningsorden

Klik her for at læse seneste årsberetning fra Ældrerådet

Medlemmer

 • Formand Kirsten Holst
 • Næstformand Carsten Møller Nielsen
 • Lene Smidstrup - Medlem af Tilgængelighedsudvalget
 • Arne Brix
 • Bjarne Vinther Christiansen
 • Flemming Simonsen
 • Mogens From
 • Myrna Pedersen
 • Svend Aage Jensen
Dagsorden

Her kan du finde dagsorden inkl. mulige bilag til næste møde ved Hjørring Kommunes Ældreråd.

Referater

Her kan du finde referater fra ordinære samt ekstraordinære møder ved Hjørring Kommunes Ældreråd.

2019

2018

2017

2016

 2015

2014

Ældrerådsvalg 2017

Tirsdag den 21. november 2017 blev der i forbindelse med Kommunalvalget afholdt fremmødevalg til Ældrerådet.

Der var 14 kandidater til Ældrerådsvalget, hvoraf 9 blev valgt og 2 blev suppleanter, der træder til, hvis et medlem får permanent forfald.

Med over 12.000 afgivne stemmer og en stemmeprocent på omkring 64% blev det nye Ældreråd stemt ind. Du kan læse mere om resultatet af Ældrerådsvalget på nedenstående link.

Opgørelse af Ældrerådsvalget 2017

Det nye Ældreråd

bjarne