Råd, nævn og udvalg

De fleste af vores nævn, brugerbestyrelser og råd skal vi have ifølge loven. Andre har vi nedsat på eget initiativ. Disse råd, nævn og bestyrelser høres i sager, der vedrører deres område.