Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling

Formålet med udvalget er at styrke helhedsorientering i arbejdet med den strategiske by- og landdistrikts-udvikling i Hjørring Kommune.

Dette udvalg blev etableret i forbindelse med kommunalvalget i 2017. Politikerne i byrådet ønskede at styrke dialog og samspil med både borgere og lokalområder i kommunen.

Udvalget arbejder med fokus på udviklingen af byer og landdistrikter over hele kommunen. Samtidig er der en forståelse af at byer og landdistrikter på hver deres måde er hjørnestene for bosætning, turisme, erhvervsudvikling og kultur- og fritidstilbud. Udvalget skal udvikle anbefalinger og forslag til tiltag, der styrker byudviklingen ud fra princippet om, at byerne, på hver deres måde, er hjørnesten for bosætning, turisme, kultur- og fritidstilbud samt erhvervsudvikling mv. i Hjørring Kommune.

Det er samtidig en præmis for udvalgets arbejde, at udviklingen i byerne og i landdistriktet er tæt forbundet med og afhængig af nye måder at arbejde sammen på i samspillet mellem kommunen, erhvervslivet og borgere omkring frivillighed i lokaldemokratiet og i byudviklingen.

Det er politikernes ønske, at udviklingen skal ske så tæt på borgere, byer og landsbyer som overhovedet muligt. Her er dialog og samspil mellem borgere og politikere helt afgørende, når det handler om at udvikle og tænke nyt, og derfor har udvalget nedsat to opgavegrupper, som er sammensat af både borgere med en interesse for og en aktie i bolig- og kystliv samt af udvalgets politikere.

Læs kommissoriet for § 17, stk 4 - Udvalg for strategisk by- og landdistriktsudvikling her.

Se dagsordener og referater for Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling

Udvalgets opgavegrupper

Under overskriften ”Vær med til at skabe din kommune” annoncerede Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling i 2019 efter borgere, der sammen med udvalgets politikere skulle arbejde med henholdsvis, at sætte ord på fremtidens boliger og bo-måder i kommunen, og hvordan forandringer og udvikling i kommunens kystområder skal håndteres. Det blev til de to opgavegrupper Boligliv og Kystliv.

Læs også mere om arbejdet i denne pressemeddelelse fra 29.10.2020

Hjørring Kommune skal have et velfungerende og attraktivt tilbud af boliger til vores borgere og tilflyttere til kommunen.

Derfor har vi sat ord på en fælles retning for, hvordan vi sammen finder en retning for, hvilke boliger vi i fremtiden vil bo i, og de måder vi vil bo på. Den drøftelse har vi inviteret en håndfuld af vores borgere med til.

Du kan se rapporten fra gruppens arbejde hér

Gruppefoto af medlemmerne for opgavegruppe Boligliv

Gruppen bestod af:

 • Seks borgere fra Hjørring Kommune
  Bjarne Holmberg
  Dorthe Antonette Nielsen
  Nana Gade
  Niels Hurup
  Pernille Woller Jensen
  Torben Christensen

 • Fire politikere:
  Søren Smalbro (formand for gruppen)
  Sven Bertelsen
  Tim Jensen
  Jørgen Bing

 • En til to fagpersoner der har viden indenfor by- og boligudvikling
  Anja Jørgensen
  Jacob Jørgensen

Hjørring Kommune har 50 km kystlinje, der er i konstant forandring. Det gælder både natur, landskaber, byer og sommerhusområder.

Derfor har vi sat ord på en fælles retning for, hvordan vi skal håndtere de forandringer der kommer, og den udvikling vi ønsker i vores kystområder. Den drøftelse har vi inviteret en håndfuld af borgere med til.

Du kan se rapporten fra gruppens arbejde hér

Gruppen bestod af:

 • Tre borgere fra kommunens kystområde
  Hege Lovise Aaen
  Kirsten Wisborg
  Per Hougaard

 • Fire medlemmer af udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling:
  Louise Hvelplund (formand for gruppen)
  Tove Marquardsen
  Mette Jensen
  Mogens Bjerre

 • To repræsentanter fra turisterhvervet
  Martin Svendsen
  Rikke Vandsted

 • To eksterne fagpersoner, der arbejder med by- og turismeudvikling
  Lea Holst Laursen, Aalborg Universitet
  Jacob R. Kirkegaard Larsen, Dansk Kyst- og Naturturisme

Medlemmerne i Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling

Billede af byrådspolitiker Tim Jensen
Formand

Tim Jensen

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 32
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Jørgen Bing
Byrådsmedlem

Jørgen Bing

Tlf.:     
Mobil: 41 22 30 54
Send en mail

Parti: Socialistisk Folkeparti (F)

Billede af byrådspolitiker Henrik Jørgensen
Byrådsmedlem

Henrik Jørgensen

Tlf.:    
Mobil: 41 93 77 20
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af kommunalpolitiker Carsten Andersen
Byrådsmedlem

Carsten Andersen

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 42
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Søren Smalbro
2. viceborgmester

Søren Smalbro

Tlf.:    
Mobil: 22 74 97 22
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af byrådspolitiker Mogens Bjerre
Byrådsmedlem

Mogens Bjerre

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 43
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Sven Bertelsen
Byrådsmedlem

Sven Bertelsen

Tlf.: 98 98 17 42   
Mobil: 41 22 30 63
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Mette Jensen
Byrådsmedlem

Mette Jensen

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 47
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af byrådspolitiker Louise Bilde Hvelplund
Byrådsmedlem

Louise Bilde Hvelplund

Tlf.:    
Mobil: 41 93 77 33
Send en mail 

Parti: Enhedslisten (Ø)

Billede af Tove Marquardsen
Udvalgsmedlem

Tove Marquardsen

Tlf.:     72 33 65 45
Mobil: 
Send en mail

Parti: Repræsentant fra Landsbyforum

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Spørgsmål til Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling - Kontakt

Bettina Hedeby Madsen

Mødedatoer i 2021

Udvalget mødes efter behov i 2021.

Dagsordener offentliggøres 4-5 dage før her på hjemmesiden.